Obstetrisk kodning og kvalitetssikring

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 11 - 16, Rigshospitalet, Auditorium 1.

Arrangører: DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetssikring og nomenklatur,
og Jordemoderforeningen.

Målgruppe: Obstetrikere, føtalmedicinere, gynækologer, sekretærer og jordemødre

Program

Deltagelse er gratis, men tilmelding er obligatorisk (af hensyn til forplejning): skriv til ledende lægesekretær Susanne Mårtensson: arkiv@rh.dk