Obstetrisk kodemøde 2018

D. 22. marts 2018 kl 11-15 i Auditorium 1 på Rigshospitalet.

Mødet fokuserer på valg af koder, kvalitet og klinisk forskning.

Vi modtager meget gerne spørgsmål og synspunkter, som vi kan diskutere og besvare på mødet.

Program følger snarest.

På DSOG's arbejdsgruppes vegne, Jens Langhoff-Roos
Jens.Langhoff-Roos@regionh.dk