Nye udpegninger

DSOG har den senste tid fået udpeget en række medlemmer til forskellige poster:

  • Gunnar Lose, Herlev, er blevet udpeget til Sundhedsministeriet Udvalg for medicinsk udstyr efter indstilling fra DSOG , DUGS og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).
  • Åse Klemmensen, Rigshospitalet, er blevet udpeget til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppen om evaluer.dk efter indstilling fra DSOG og LVS.
  • Ellen Løkkegard, Hillerød, Jens Christian Tofteby Knudsen, Viborg, og Gitte Bennich, Odense er blevet udpget som DSOGs medlemmer af de Regionale ansættelsesudvalg. Helle Kirkegaard er repræsentant fra FYGO i udvalget.

Sundhedsstyrelsen har tidligere på året anmodet om forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer. DSOG foreslog Polycystisk Ovariesyndrom og det blev valgt som et af 5 områder, der nu skal dækkes af en national retningslinje. Der indkom i alt 229 forslag, så vi er ikke utilfredse! Sundhedsstyrelsen har udpeget Pernille Ravn, Odense, som formand for arbejdgruppen og Mobena Aziz, Herlev/Hillerød som fagkonsulent.

Bestyrelsen ønsker alle til lykke med posterne og rigtig god arbejdslyst!

Kresten Rubeck Petersen Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)