Nye medlemmer til arbejdsgruppe om nationale kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har bedt DSOG om at udpege medlemmer til en ny arbejdsgruppe, der skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer om hysterektomi på benign indikation. Vi skal udpege seks medlemmer. Vi vil derfor bede interesserede medlemmer om, at indsende en kort motiveret ansøgning samt habilitetserklæring (se nedenfor) til organisatorisk sekretær Pia Ertberg (pia.ertberg.02@regionh.dk) senest d. 27.06 2014.

Det anbefales, at ansøgere orienterer sig om arbejdsgruppens opgaver og sammensætning, den forventede arbejdsmængde, mødedatoer, tidsfrister m.v. i nedenstående kommissorier fra Sundhedsstyrelsen.

Udpegningsbrev Kommissorium Habilitetserklæring Vejledning til Habilitetserklæring Hvad er en NKR

Karen Reinhold Wøjdemann Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi