Ny publikation om von Willebrands sygdom

Danmarks Bløderforening har i tæt samarbejde med overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen, Center for Hæmofili og Trombose, Aarhus Universitetshospital, netop udgivet en ny publikation kaldet ”Blødninger kan skyldes von Willebrands sygdom”. Oplysningspjecen er målrettet gynækologer, læger og andet fagpersonale, der ved hjælp af denne pjece kan være med til at sikre, at kvinder og mænd, der lider af uforklarlige blødninger på grund af udiagnosticeret von Willebrands sygdom, får stillet den rigtige diagnose og dermed får en behandling, der forbedrer deres sikkerhed og livskvalitet. Von Willebrands sygdom er den mest almindelige blødersygdom i verden, og man mener, at op mod 1 procent af befolkningen kan have sygdommen. I Danmark er der dog kun blevet diagnosticeret 400 mennesker indtil videre.