Ny målbeskrivelse for gynækologi og obstetrik

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med DSOG og UndervisningsUdvalget opdateret målbeskrivelsen for gynækologi og obstetrik med nye mål for uddannelsen. Målbeskrivelsen erstatter den tidligere målbeskrivelse fra 2007. Den nye målbeskrivelse indeholder blandt andet nye mål for de operative kompetencer. Som udgangspunkt anbefaler DSOGs undervisningsudvalg, at alle uddannelsessøgende læger overgår til den nye målbeskrivelse (2013). Uddannelsessøgende læger i den sidste del af uddannelsen (både I-og H-forløb) kan dog vælge at afslutte uddannelsen og få godkendt logbogen efter målbeskrivelsen fra 2007.

For kompetencer, hvor niveauet er sænket i den nye målbeskrivelse, kan den uddannelsessøgende vælge at opfylde udvalgte krav i henhold til den nye målbeskrivelse. Det gælder fx hysterektomi, hvor kompetenceniveauet er ændret fra et D-niveau til et C-niveau. Vælger kursisten at afslutte uddannelsen efter den gamle målbeskrivelse og endnu ikke er på et D-niveau, godkendes kompetence efter ny målbeskrivelse.

Se den nye målbeskrivelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.