Ønsker du medlemskab af DSOG?

DSOG og FYGO’s medlemsregister håndteres af Lægeforeningens medlemsservice, som pr. 1. april 2017 implementerede et nyt IT system. Dette IT system varetager hele Lægeforeningens IT, herunder hjemmesiden www.læger.dk

Som konsekvens heraf har Lægeforeningen anmodet om, at vi fremover ved ind- og udmeldelser anvender Lægeforeningens IT system direkte. Derfor kan vi ikke længere tilbyde indmeldelse via vores egen hjemmeside www.dsog.dk, men henviser nu til www.læger.dk. Det er desværre ikke en helt logisk vej man skal følge, men her følger en guide.

Søren Lunde
Webredaktør