Nødprævention kan anvendes af kvinder uanset vægt

Sundhedstyrelsens anbefalinger om brugen af nødprævention er blevet opdateret efter en fælleseuropæisk gennemgang af den tilgængelige viden. De nye anbefalinger erstatter tidligere udmeldinger, der frarådede brugen af Norlevo® (levonorgestrel) hos kvinder, der vejer 75 kg eller mere. Læs mere