Niels Jørgen Sechers Ærespris 2018

I forbindelse med Forårsmødet d. 13.-14. april 2018 skal Niels Jørgen Sechers Ærespris uddeles for første gang. Bestyrelsen åbner hermed for indstilling til prisen.

Niels Jørgen Sechers Ærespris er blevet oprettet i 2017 for at ære en person i DSOG, der gennem et langt virke inden for Obstetrik og Gynækologi, har haft en helt særlig betydning for fagets udvikling.
Niels Jørgen Secher har gennem hele sit virke været en karismatisk og innovativ læge, der som kliniker, forsker, underviser og professor har haft en markant og afsmittende effekt på sine omgivelser. Niels Jørgen Sechers ildhu, engagement og sans for at gå nye veje har i særlig grad sat sit præg på obstetrikken, men også været en inspirationskilde for den gynækologiske del af specialet.  Niels Jørgen Sechers tilgang til lægerollen og til faget Obstetrik og Gynækologi har ikke været bundet af traditioner og vanetænkning og har derigennem haft en særlig betydning for fagets udvikling- en innovativ tilgang, hvis eksempel står til at følge.
Niels Jørgen Secher har haft en ganske særlig evne til at inspirere og motivere yngre læger til at engagere sig i forskning og talrige er de speciallæger, hvis karriere har nydt godt af samarbejdet med Niels Jørgen Secher.

Niels Jørgen Sechers virke har været vigtigt for mange, betydende for de fleste og afgørende for faget. Det er i denne ånd prisen oprettes, og det er i denne ånd prisen bliver tildelt.

Tildelingskriterier:
Prisen uddeles til en person, der har haft en helt særlig betydning for dansk obstetrik og gynækologi.  En person, der ved fagligt, videnskabeligt eller organisatorisk engagement, har haft en helt særlig betydning for fagets udvikling, og som ved sit personlige virke har bidraget positivt til at fremme faget til gavn og glæde for patienter såvel som kolleger.

Uddeling:
Uddeles én gang årligt til DSOG’s årsmøde, første gang i april 2018. Med prisen følger et beløb på 10.000 kr.
I forbindelse med uddelingen forventes modtageren at kvittere med et lille indlæg.

Indstilling:
Medlemmer af DSOG kan indstille medlemmer af DSOG til prisen.
Indstillingen skal tilgå DSOG’s formand (thomaslarsen@dadlnet.dk) skriftligt senest d. 1. marts 2018. Indstillingen skal være begrundet og indeholde en beskrivelse af den indstilledes betydning for specialet.

Bedømmelseskomite:
Formanden for DSOG’s bestyrelse.
DSOG’s videnskabelige sekretær.