Ændring i Obstetrisk guideline "Feber under fødsel"

Der er udkommet en revideret udgave af guidelinen vedr. intrapartum feber. Udover afsnittet vedr. GBS er der ændret forskelligt bla. i relation til formuleringer omkring allergi og håndtering af dette samt dosering af Vancomycin. Derudover er flow-charts revideret. Den reviderede guideline kan læses her