Morcellering af fibromer

Der har den seneste tid været medieomtale af tre tilfælde, hvor kvinder fik foretaget morcellering af formodet godartede fibromer, der efterfølgende viste sig at indeholde leiomyosarkom. I et af disse tilfælde er der efterfølgende konstateret spredning af leimyosarkomet – også uden for peritonealhulen. Disse meget ulykkelige tilfælde rejser en række spørgsmål, vi som gynækologer må forholde os til, i rådgivningen af vores patienter, som naturligt vil være bekymrede over denne mulige risiko.

Morcellering har været foretaget i udlandet i flere år end herhjemme, og effekten er løbende undersøgt de sidste 10 år.

Uterussarkomer er sjældne (ca. 25 om året i DK ifølge Dansk Gynækologisk Cancerdatabase), ca. 1/3 opstår i myometriet, resten i endometriet. De har i forvejen en dårlig prognose, selv ved initial radikal kirurgisk behandling (5-års overlevelse på 5-60% afhængig af hvilken sarkom type, det er ). En væsentligste årsag til den dårlige prognose er, at sygdommen på et tidligt tidspunkt metastaserer hæmatogent.

Utilsigtet morcellering af et ikke forud diagnostiseret sarkom er sjældent forekommende. I disse tilfælde kan en risiko for spredning og forværring af sygdommens prognose ikke udelukkes. Dog savnes overbevisende videnskabelig evidens.

På nuværende tidspunkt er der ikke pålidelige præoperative metoder til at skelne leiomyosarkomer fra godartede fibromer, der forekommer hos ca. 40% af kvinder i 40-50 års alderen, som ofte er asymptomatiske og ikke kræver behandling.

I forbindelse med indførelsen af morcelleringsteknikken i Danmark har vi været opmærksomme på disse spørgsmål, og der er i 2013 sat et samarbejde i gang mellem Dansk Hysterektomidatabase og Dansk Gynækologisk Cancerdatabase som forventes at kunne tilvejebringe mere valide data for vores rådgivning på dette område.

Indtil da vil vi anbefale, at man forholder sig til og inddrager nedenstående forhold i forbindelse med rådgivning af kvinder, der er kandidater til morcellering af fibromer:

• Fibromer er hyppige (findes hos ca. 40% af alle kvinder i 40-50 års alderen)

• Sarkomer er sjældne (ca. 25 nye tilfælde om året i DK)

• Der findes ikke pålidelige præoperative metoder til at afgøre om et formodet fibrom repræsenterer et leiomyosarkom.

• Sarkomer findes tilfældigt ved kirurgi for formodet godartede fibromer hos 1-2 af 1.000

• Utilsigtet morcellering af et ikke forud diagnostiseret sarkom sker meget sjældent. I disse tilfælde kan en risiko for spredning og forværring af sygdommens prognose ikke udelukkes.

Kresten R. Petersen Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Lene Lundvall Formand for Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Claus Høgdall Formand for Dansk Gynækologisk Cancer Database

Annette Settnes Formand for Dansk Hysterektomi Database

Charlotte Møller Tovholder for DSOG’s guidelinegruppe vedr. behandling af fibromer

Referencer: Gynecol Obstet Fertil 2009 Feb;37(2):109-14. Eur J Gynaecol Oncol. 2003;24(3-4):237-40. Int J Gynecol Pathol, Vol. 30, No. 5, September 2011 PLOS ONE | www.plosone.org November 2012 | Volume 7 | Issue 11 | e50058 Int J Gynecol Cancer. 2008 Sep-Oct;18(5):1065-70. Gynecol Oncol. 2011 Aug;122(2):255-9. Obstet Gynecol. 1994 Mar;83(3):414-8. Acta Oncol. 2012 Jul;51(6):694-705. PLoS One. 2012;7(11):e50058. doi: 10.1371/journal.pone.0050058. Epub 2012 Nov 26.