Misoprostol til igangsætning af fødsler

Der har den sidste tid været en del medieomtale af anvendelsen af Misoprostol til igangsætning af fødsler. DSOG har bidraget til diskussionen og bestyrelsens synspunkter fremgår af nedenstående interviews: Indslag fra TV2 News (10.03.13) Artikel i Berlingske (10.03.13)

Herudover kan vi henvise til udtalelse fra Jordemoderforeningen i samme sag:

Jordemoderforeningen (12.03.13)

På bestyrelsens vegne

Kresten Rubeck Petersen Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi