Medlemmer til Onkogynækologisk arbejdsgruppe om subspecialisering

DSOG's Bestyrelse ønsker, at nedsætte en arbejdsgruppe - som i lighed med allerede veletablerede subspecialer (Føtalmedicin, Reproduktionsmedicin, Urogynækologi) - skal deltage i efteruddannelses- og subspecialiseringsprocessen og her favne onkogynækologien.

Arbejdsgrupperne nedsættes snarest. Der bliver tale om en langsigtet og spændende proces i tæt samarbejde med Bestyrelsen med bl.a. diskussion om definition og grænseflade til øvrige subspecialer, dimensionering samt uddannelsesplan. Det tilstræbes, at der bliver en fornuftig geografisk- og alders/erfarings-fordeling i arbejdsgrupperne.

Der er udpeget entovholder, overlæge Lene Lundvall fra Rigshospitalet og formand for DGC.

Interesserede kan e-maile til undertegnede på thomaslarsen@dadlnet.dk senest 1. marts 2017 - herunder med eventuelle uddybende spørgsmål.

Thomas Larsen
Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi