Medlemmer til arbejdsgruppen for NKR vedr. urininkontinens hos kvinder

DSOG er af Sundhedstyrelsen blevet bedt om at udpege 2 medlemmer til arbejdsgruppen for den Nationale Kliniske Retningslinje vedr. urininkontinens hos kvinder, hvoraf den ene af de to medlemmer gerne skal være fra Speciallægepraksis.

Send din ansøgning inkl. CV til Organisatorisk sekretær Pia Ertberg inden 23. marts 2015 på pia.ertberg.02@regionh.dk

Se Udpegningsbrev
Se NKR Kommissorium
Se notat om NKR