Medlem til styregruppe om udbredelse af dagkirurgi i Danmark

Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK) har i samarbejde med Danske Regioner og RKKP indledt et arbejde omkring kortlægning af dagkirurgi i Danmark samt udvikling af en kvalitetsdatabase. 

På mange områder hører dansk dagkirurgi allerede nu til blandt verdens bedste, men der er alt for stor diversitet i udbredelsen og implementeringen af de bedste metoder.

DSDK har derfor besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af interessenter fra kirurgiske selskaber, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Danske Regioner, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og DSDK. Målet med styregruppen er i første omgang at diskutere mulighederne for at skabe et databasebaseret kvalitetsløft indenfor dansk dagkirurgi, evt. understøttet af øvrige aktiviteter, ex symposier/workshops.

Der skal udpeges en repræsentant fra DSOG til styregruppen. Er du interesseret så send en ansøgning til DSOG’s formand Hanne Brix Westergaard hbw@dadlnet.dk . Ansøgningen skal indeholde CV inkl. en beskrivelse af specialviden indenfor dagkirurgi,

Frist for ansøgning torsdag d. 14.05.19.

Læs mere her