Møde i Tværfagligt Obstetrisk Forum

Fredag d. 30. og lørdag d. 31. oktober afholdes TOF 2015 i Middelfart. Temaet er 'Har kejsersnittet vundet?' i anledning af 200 året for det første danske kejsersnit.

Målgruppen er obstetrikere og jordemødre samt læger på vej mod specialisering inden for obstetrik samt andre faggrupper, som arbejder med graviditet, fødsel og barsel.

Tilmelding og program på www.obst.dk
Mødet arrangeres af Tværfagligt Obstetrisk Forum - spørgsmål vedr. mødet skal derfor ikke rettes til DSOG.