Ledige pladser i DGCGs arbejdsgrupper

Ledige pladser i DGCGs arbejdsgrupper

Trofoblastgruppen:  
1-2 Gynækologer - gerne 1 fra Østdanmark

Ovariecancergruppen:
1 Gynækolog fra Region Midt

 Vulvacancergruppen:
1 Gynækolog 

 Cervixcancergruppen:
1 Gynækolog fra OUH

Interesserede bedes sende en kortfattet ansøgning inkl CV til formand for DGCG Lene Lundvall: lende.lundvall@regionh.dk. Ansøgningsfrist 1. august 2019. Udpegning vil blive foretaget start august.