Lægevidenskabelige Selskaber vælger tre nye til bestyrelsen

Susanne Axelsen, Ole Nørregaard og Thomas Andersen Schmidt træder ind i bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber.

Repræsentantskabet i Lægevidenskabelige Selskaber har valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen. Overlæge Susanne Axelsen, overlæge Ole Nørregaard og overlæge Thomas Andersen Schmidt afløser Ulla Breth Knudsen, professor, overlæge på Aarhus Universitetshospital, Hans Kirkegaard, professor, overlæge, dr. med. Aarhus Universitetshospital samt Niels Holm, overlæge ph.d., Odense Universitetshospital, der efter foreningens vedtægter ikke kunne genvælges.

Susanne Axelsen er overlæge og uddannelsesansvarlig på Gynækologisk Obstetrisk afdeling Y på Aarhus Universitetshospital. 53-årige Susanne Axelsen er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1989 med subspeciale i urogynækologi.

Ole Nørregaard er overlæge i ledelsen på Respiratorcenter Vest, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Ole Nørregaard er medlem af bestyrelsen i Overlægeforeningen og af lægeansvarsudvalget i Lægeforeningen. Han var indtil begyndelsen af i år formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Thomas Andersen Schmidt er overlæge og uddannelsesansvarlig på akutafdelingen, Holbæk Sygehus. 56-årige Thomas Andersen Schmidt er kandidat fra Københavns Universitet 1985 og speciallæge i thoraxkirurgi 2003. Han arbejder aktuelt på at skabe et forskningens hus på Holbæk Sygehus.

Der var genvalg til de øvrige medlemmer, deriblandt næstformand Niels Qvist. Formand Peter Schwarz var ikke på valg, så han fortsætter på formandsposten.