Konference om spædbarnsdød og familier i sorg

Onsdag den 6. september 2017 kl. 9.30 – 16.00
Rigshospitalet auditorie 1, Blegdamsvej, opgang 44

Hvordan hjælper vi forældrene bedst muligt i deres sorg?
Ud fra nyeste forskning og praksisviden belyser vi forskellige aspekter af sorgen efter at have mistet et spædbarn. Fokus vil være på at mindske risikoen for komplicerede sorgreaktioner samt at støtte/sikre tilknytningen til kommende børn.
 


Program:

 

9.30 – 9.50 Indskrivning og kaffe, te og morgenbolle

 

9.50 - 10.00 Velkommen ved Lillian Bondo, Formand for Jordemoderforeningen

10.00 – 12.00

Tab og Sorg
Mai-Britt Guldin, psykolog, ph.d., Aarhus Universitet
Foredraget vil tage udgangspunkt i den nyeste forskning om sorg og sorgreaktioner, og vil have et særligt fokus på, hvordan man bedst muligt hjælper forældreparret og forbygger komplicerede sorgreaktioner, med fokus på det vi ved om sorg og sorgstøtte i dag.
Mai-Britte Guldin er forfatter til bogen Tab og Sorg. Hun har arbejdet klinisk med mennesker med tab og sorg i mange år. Hun forsker i sorg på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og hendes forskningsprojekter handler om, hvordan man i det danske sundhedsvæsen sikrer støtte og behandling til mennesker i sorg

 

12.00 – 12.45 Pause med sandwich

12.45 – 13.25
Hvordan påvirker jordemødres italesættelse af det lille barn forældrenes sorgproces

Mathilde Lindh Jørgensen, jordemoder, Skejby Sygehus
Hvordan påvirker jordemødres ritualiserede handlinger skabelsen af barnets status? Mathilde Lindh Jørgensen har undersøgt hvordan jordemødre og par indgår i forhandlinger om hvem eller hvad barnet er.
Personalets anerkendelse og forståelse af barnet og sorgen er på den ene side så utrolig vigtig og essentiel for forældrene, når de mister et barn, men den sociale status et dødtfødt barn har, er ikke givet på forhånd. Den døde krop, der kommer til synes ved fødseln, omgærdes af ritualer i handlinger og ord, som er med til at skabe barnets status for det enkelte forældrepar. Det være sig som person, menneske eller "blot" drømmen om barnet. Derfor spiller jordemødrene så vigtig en rolle med deres ord, råd og nærvær. Og samtidig er det så vigtig en balance, hvor de både skal informe, give erfaring videre, og lytte til forældrne, og forstå "hvad" det er de har mistet.

 

13.25 – 14.05
Hvordan er man forældre til et dødt barn

Camilla Bruheim, jordemoder og master i sundhedsantropologi, Sjællands Universitetssygehus, Roskilde
Hvordan er man forældre til et dødt barn? Gennem forskningsstudie og interview med kvinder, der har har mistet har Camilla Bruheim undersøgt hvilke erfaringer og overvejelser kvinderne gør sig, om det at være mor til et mistet barn. Hun har desuden set på hvilke problematikker, der kan ligge i et sådant moderskab i en kultur, hvor moderskab almindeligvis forbindes med det at have levende børn, og hvor foster - og spædbarnsdød trods øget åbenhed herom, stadigvæk er fænomener til dels omgærdet af tabu og tavshed.
Hvordan integrerer forældrene på sigt det mistede barn og dets fortælling i deres identitet som mødre, og hvordan praktiserer kvinderne i givet fald deres relation til det døde barn i tilværelsen efterfølgende. Et studie der kan gøre os klogere på sorg og normalitet og gøre det nemmere at støtte familierne i at være forældre til et dødt barn

 

14.05 – 14.30 Pause med kaffe, te og kage

14.30 – 15.10

Hvordan arbejder man i praksis med familier i sorg - og overser vi fædrene?
Birgitte Horsten, sekretariatschef, Landsforeningen Spædbarnsdød
Birgitte Horsten vil fortælle om arbejdet med de mange familier, der hvert år mister et spædbarn.
Hvad er vigtigt for parrene i tiden umiddelbart efter de har mistet et barn?Hvordan har de brug for at blive mødt? Hvad kan være støttende og hvad er essentielt for den faglige omsorg med henblik på at sikre et sundt sorgforløb.
 
Og hvad med fædrene? Meget tyder på, at vi i den hidtige praksis ikke har nået fædrene i tilstrækkelig grad, med store konsekvenser til følge. Hvordan kan vi som fagpersoner, både ved fødslen og i tiden efter, bedre støtten og forbygge uhensigtsmæssige komplicerede og sene reaktioner med store socioøkonomiske følger?
Oplægget vil tage udgangspunkt i erfaring, teori og eksempler.

15.10 – 15.50
Hvordan sikrer man gode fødsler og tryg tilknytning for familier, der har mistet ?
Jordemoder Michelle Kols og psykolog Tina Birk, Center for Sårbare Gravide, Rigshospitalet
På Rigshospitalet tager Center for Sårbare Gravide sig også af familier, der tidligere har mistet, når de er gravide igen. Via individuelt tilrettelagt program støttes forældrene frem tilfødslen, med overordnet fokus på at sikre en tryg graviditet, fødsels- og barselsoplevelse og tilknytning mellem forældre og barn. Hør om deres metode og overvejelserne bag.

 

15.50 – 16.00 Afrunding af dagen ved Lillan Bondo

 

https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/51/