Kirurgiske selskaber imod Dagens Medicins kåringer

Dagens Medicin (DM) vil nu igen kåre Danmarks bedste afdelinger og hospitaler.

Formændene for de kirurgiske og anæstesiologisk selskaber tager afstand fra DMs forsøg på at kåre bedste afdeling og hospitaler i DK. Det er en umulig opgave i den foreliggende model.

DM beskriver selv deres metode således: ”Dagens Medicin kårer i december for ottende gang Danmarks bedste hospitaler, og du har mulighed for at påvirke afgørelsen.

For selvom kåringen af Danmarks Bedste Hospital hovedsageligt er baseret på tal for behandlingskvaliteten på de danske hospitaler fra kliniske databaser, er vi også interesseret i din vurdering af sygehusenes omdømme”

Bedømmelsen er altså en sammenblanding af hospitalets omdømme blandt ansatte, kliniske kvalitetsdata og LUP-tal.
En række selskaber har gjort DM opmærksom på at de blander pærer og bananer sammen i deres opgørelser og især vurderingen af kvalitetsdata er misvisende.
DM har svaret på disse henvendelser og erkendt at det er en svær opgave og bedt selskaberne om hjælp til at vurdere data.
Når vi ikke ønsker at indgå i dette arbejde er det fordi det ikke giver mening og det skyldes således ikke at vi er bange for at blive sammenlignet.
De nationale kliniske databaser vedrører en række enkelte sygdomsgrupper, der indeholder en række proces og outcome parametre, som ikke bare lige kan overføres til en afdelings behandlingskvalitet.
Hidtil har man f.eks. valgt at fokusere på hvor mange forskellige sygdomsgrupper den enkelte afdeling behandler. Det betyder at højt specialiserede afdelinger, der kun varetager behandlingen af enkelte sygdomsgrupper indenfor et speciale, vil blive bedømt dårligere.
Der kan nævnes en række andre eksempler på hvordan DM har mistolket data fra kvalitetsdatabaserne.
Vi skal derfor indtrængende opfordre DM til at undlade at anvende data fra kvalitetsdatabaserne i deres fremtidige vurdering af Danmarks bedste hospital. Vi frygter at databaserne mister deres værdi, når data misbruges og vi er bekymrede for at publicering af misvisende kvalitetsdata kan være lige så skadelig som en reel dårlig kvalitet!

Vi har bestemt intet imod at der udarbejdes ranglister over hospitalernes omdømme baseret ud fra LUP-tal og de ansattes bedømmelser og det giver god mening at såvel politikere, sygehusdirektører samt ansatte fejrer et fint omdømme.
Til gengæld vil vi gerne advare imod at man bliver for begejstret for 1. pladser der er taget lige ud af luften uden en seriøs vurdering af kvalitetsdata.

Formændene for                         

                       Dansk Kirurgisk selskab

                        Dansk Urologisk selskab

Dansk Thoraxkirurgisk selskab

Børnekirurgisk selskab

Dansk Brystkirurgisk selskab

Dansk Neurokirurgisk selskab

Dansk Selskab for plastik- og rekonstruktion

Dansk Oftalmologisk selskab

Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi Hoved- og halskirurgi

Dansk Selskab for anæstesiologi og Intensiv Medicin

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Foreningen af Specialtandlæger i Tand-Mund og Kæbekirurgi