Invitation til møde om obstetrisk kodning og opfordring til at indsende abstracts

DSOG og Jordemoderforeningen afholder det årlige møde om obstetrisk kodning - forskning og kvalitetssikring torsdag den 21. marts kl 12.30-17.00

Vi opfordrer hermed alle der har lyst til at præsentere et forskningsprojekt baseret på obstetriske register-data til at sende et abstract til lkrb@regionsjaelland.dk eller lene.friis.eskildsen@regionh.dk senest den 1. marts.

Program

12.30-13.00  Ankomst og sandwich

 13.00 -13.10 Introduktion og velkomst. Hanne Brix Westergaard, formand for DSOG.

 13.10-13.25  Ny registreringspraksis for igangsættelse, ve-stimulation, og sectio. Er den fuldt implementeret? Lene Friis Eskildsen.

 13.25- 13.40Kodning af planlagte og ikke planlagte vaginale fødsler af underkropspræsentation med og uden sectio. Lone Krebs og Lene Friis Eskildsen

13.40 -14.00 Udtræk fra MFR på E-sundhed. Nu og i fremtiden. Ditte Trier-Poulsen, Sundhedsdatastyrelsen.

14.00-14.15  LPR3. Richard Farlie og Lene Friis Eskildsen

14.15-14.30  Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Charlotte Brix Andersson 

14.30-14.50  Kaffepause

14.50-15.15  Digitalisering af vandrejournalen. Nanna Skovgaard (Sundheds- og Ældreministeriet

15.15-15.30  Patient Rapporterede Oplysninger, Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

15.30-15.40  Ny kodevejledning til Familieambulatorier, Margrethe Møller

15.40-15.50  Diverse ændringer, nye koder mv, Richard Farlie og Lene Friis Eskildsen

16.00-16.30  Præsentation af projekter der anvender data fra Fødselsregisteret:

Planlagt fødselsmåde og risiko for urinvejsinfektion, Tina Gundersen
Kortids komplikationer efter sectio uden medicinsk indikation, Astrid Otkjær

16.30-16.45 Diskussion og afrunding 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er obligatorisk (af hensyn til forplejning): https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/106/