Invitation til at indsende poster(e) til postersession ved DSOG’s forårsmøde 2018

 

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har præsenteret en eller flere postere ved nationale eller internationale møder eller kongresser til at deltage i forårsmødet og generalforsamlingen, fredag d. 13. april 2018.

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk på årsmødet. Enkelte vil blive tilbudt at ophænge en fysisk poster. Personer, som har foretaget en mundtlig præsentation (free oral communication) er velkomne til at sætte deres abstract op som poster og indsende posteren.

Der vil være priser til de bedste postere. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica og DSOG.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Lars Henning Pedersen (LHP@clin.au.dk)

Bemærk: Abstracts modtages ikke, kun opsatte postere.

Deadline for indsendelse d. 31.marts 2018.

Vi glæder os til at høre om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage.

Lars Henning Pedersen
Videnskabelig sekretær, DSOG

Camilla Mandrup
Formand for FYGO

Ulrik Kesmodel
Associate Editor, AOGS

Thomas Bergholt
Associate editor, AOGS

Martin Rudnicki
Associate editor, AOGS