Invitation til at indsende poster(e) til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2017

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har præsenteret en eller flere postere ved nationale eller internationale møder eller kongresser til til at deltage i forårets årsmøde og generalforsamling, fredag d. 21. april 2017.

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk på årsmødet. Enkelte vil blive tilbudt at ophænge en fysisk poster. Personer, som har foretaget en mundtlig præsentation (free oral communication) er velkomne til at sætte deres abstract op som poster og indsende posteren.

Der vil være priser til de bedste postere. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica og DSOG.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Ulrik Schiøler Kesmodel: ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk

Bemærk: Abstracts modtages ikke, kun opsatte postere.

Deadline for indsendelse d. 3. april 2017.

Vi glæder os til at høre om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage.

 

Ulrik Schiøler Kesmodel                                Camilla Mandrup

Videnskabelig sekretær, DSOG                  Formand for FYGO

Associate editor, AOGS

 

Kirsten Tryde Macklon                                   

Associate editor, AOGS

 

 Jens Langhoff Roos                                            Martin Rudnicki

Deputy Chief Editor, AOGS                           Associate editor, AOGS