Invitation til at indsende poster(e) til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2016

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har præsenteret en eller flere postere ved nationale eller internationale møder eller kongresser til til at deltage i forårets årsmøde og generalforsamling, fredag d. 8. april 2016.

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk på årsmødet. Enkelte vil blive tilbudt at ophænge en fysisk poster. Personer, som har foretaget en mundtlig præsentation (free oral communication) er velkomne til at sætte deres abstract op som poster og indsende posteren.

Der vil være priser til de bedste postere. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica og DSOG.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Ulrik Schiøler Kesmodel: ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk

Bemærk: Abstracts modtages ikke, kun opsatte postere.

Vi glæder os til at høre om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage. Deadline for indsendelse er 25. marts 2016.

Ulrik Schiøler Kesmodel, Videnskabelig sekretær, DSOG, Associate editor, AOGS
Camilla Mandrup, Formand for FYGO
Jens Langhoff Roos, Deputy Chief editor, AOGS
Kirsten Tryde Macklon, Associate editor, AOGS
Martin Rudnicki, Associate editor, AOGS