Ingen interesse for debatforum

DSOG lancerede i efteråret et debatforum her på hjemmesiden, hvor medlemmerne kunne debattere aktuelle emner, guidelines eller lignende. Dog må vi sande, at interessen for at debattere online blandt medlemmerne tilsyneladende er ret behersket. Vi har i bestyrelsen derfor valgt, at vi lukker vores debatforum med udgangen af juli måned.