Indkaldelse af forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråd

Pr. 1. januar 2016 er der i alt ti pladser til besættelse i Det Frie Forskningsråd. Udpegningsperioden for tre medlemmer af bestyrelsen udløber ved udgangen af 2015. Endvidere skal der foretages en nyudpegning af et medlem af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom. Desuden kan seks medlemmer af øvrige faglige råd foreslås til genudpegning i anden periode. Der bedes indsendt flere forslag til disse pladser.

DSOG's bestyrelse opfordrer interesserede til at sende ansøgning inkl. CV til Organisatorisk sekretær Pia Ertberg inden 7. maj 2015 på pia.ertberg.02@regionh.dk, hvorefter bestyrelsen vil indstille til Rådet.

Læs mere om indkaldelsen - samt krav til ansøgning - her