Høring ny målbeskrivelse i Gynækologi og Obstetrik

Målbeskrivelsen i gynækologi og obstetrik fra 2013 har gennemgået en revidering af enkelte områder, hvor der længe har været efterspurgt en tilpasning til specialets kliniske hverdag. Målbeskrivelsen sendes nu i en generel høring blandt DSOGs medlemmer og subspecialeselskaberne. 

Målbeskrivelsen har været i høring blandt uddannelsesansvarlige overlæger og UKYL i løbet af sommeren og er blevet tilpasset herefter (jf. vedhæftede oversigt). 

Høringssvar sendes til formand for DSOG’s Undervisningsudvalg Anna Aabakke på uuformand@dsog.dk senest d. 27. september 2019.

Vedhæftet er følgende dokumenter:

1. Den nye målbeskrivelse

2. Målbeskrivelsen 2013 med synlige ændringer

3. Skematisk oversigt over rettelser, samt tilføjelser fra høringsrunde 1