Høring National Klinisk Retningslinje vedrørende Celleforandringer på livmoderhalsen - fokus på kvinder over 60 år

DSOG har haft den Nationale Kliniske Retningslinje vedrørende “Celleforandringer på livmoderhalsen - Udredning, behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år”, rundsendt til relevante kolleger. Da retningslinjen er af almen interesse i faget beder vi kolleger som måtte have kommentarer til udkastet sende disse til DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg, pia.ertberg.02@regionh.dk, senest d. 9.3.19. Udkastet kan læses her