Følgegruppe for MTV om robot-assisteret kirurgi

DSOG ønsker, at udpege et medlem til en følgegruppe vedrørende ny MTV om robot-assisteret kirurgi. Interesserede gynækologer bedes sende en kort motiveret ansøgning til Pia Ertberg (pia.ertberg.02@regionh.dk) senest 25. april 2014. Regionernes sundhedsdirektører besluttede på møde i Danske Regioner december 2013, at der skulle igangsættes en ny MTV vedrørende robot-assisteret kirurgi til behandling af udvalgte kirurgiske indgreb relateret til livmoder, prostata, nyrer og tarm. Projektets overordnede formål er at undersøge kliniske effektforhold, organisatoriske forhold og omkostningseffektiviteten af robot-assisterede kirurgiske indgreb sammenlignet med konventionelle laparoskopiske og/eller åbne indgreb eller andre indsatser blandt patienter med behov for udvalgte kirurgiske indgreb. Projektet vurderes at kunne færdiggøres med aflevering af en rapport januar 2015. Følgegruppens opgave vil være at kommentere projektbeskrivelsen via mail samt diskutere og kommentere 1. udkast til den endelige MTV-rapport på følgegruppemøde til efteråret.