Engangstilbud om screening for HPV i livmoderhalsen til kvinder født før 1948

I regi af Regeringens Kræftplan IV er det vedtaget, at alle kvinder født før 1948 skal have et ekstraordinært engangstilbud om HPV-test fra livmoderhalsen i 2017. De praktiserende læger vil modtage et informationsbrev samtidigt med kvindernes tilbud i alle regioner fra d 15. marts.

Metode for HPV- test og opfølgning på svar er identisk med det ordinære screeningtilbud til 60-64- årige, og der vil som vanligt blive påført opfølgningskoder/anbefalinger på svarene fra patologiafdelingerne. Såfremt der påvises HPV type 16 eller 18, i Region Hovedstaden også ved påvisning af andre risiko-HPV-typer, henvises kvinden efter samme retningslinjer, som er gældende for de 60-64-årige kvinder med positiv HPV-test.

Der har været diskussion i arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen om det hensigtsmæssige i en øvre aldersgrænse for kvinder i dette tilbud, men beslutningen er taget politisk og er ikke til at ændre.

Ved tvivl om behovet for deltagelse for den enkelte kvinde, vil de praktiserende læger rette henvendelse til en speciallæge i gynækologi.

Der vil blive fulgt op på resultaterne af engangstilbuddet efterfølgende.

Link til: Informationsbrevet til de praktiserende læger og invitationsbrevet til kvinderne

Helle Kirkeby
Arbejdsgruppen for opfølgning af screening for livmoderhalskræft