EMA: Data peger ikke på sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og syndromerne POTS og CRPS

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, har netop afsluttet en ekstraordinær undersøgelse af HPV-vaccinernes sikkerhedsprofil. Konklusionen er, at de to syndromer POTS og CRPS ikke forekommer oftere hos HPV-vaccinerede end forventet hos ikke-vaccinerede. Hele EMA's rapport er nu offentliggjort.

Med denne rapport fra EMA har vi fået fjernet mistanken om at HPV-vaccine skulle give en øget risiko for syndromer som POTS og CRPS. EMA peger også på, at der ikke ser ud til at være videnskabeligt grundlag for en særlig risiko for at udvikle symptomer ved HPV-vaccination af sportsaktive piger, hvilket har været diskuteret en del i Danmark. Samlet set finder EMA ikke grund til at ændre informationen om sikkerheden ved vaccinerne, og det giver os et solidt grundlag for vores anbefaling om vaccination af piger i 12-års alderen” siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse .

Læs hele pressemeddelelsen på Sundhedstyrelsens hjemmeside