EFTERLYSNING

DSOG’s professorkollegium har i 2018 nedsat en styregruppe for Dansk konsortium for multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik, hvor alle interesserede har kunnet søge en plads. Navnene på de 13 medlemmer af styregruppen kan ses her.

Konsortiet er en organisation, der har til formål at bistå med/udføre store, metodologisk robuste danske studier gerne af RCT design til fordel for danske og udenlandske patienter inden for gynækologi og obstetrik.

Konsortiet kan bl.a. tilbyde at hjælpe med review af protokoller mht. metode, økonomi og gennemførlighed og vil bistå med kontakt til afdelinger og speciallæger i Danmark, der vil kunne indgå i studierne.

Styregruppen har indtil nu arbejdet på at organisere og igangsætte de første 2 landsdækkende studier og udarbejde procedurer for valg af egnede studier og peer-review af protokoller.

I den forbindelse kan alle interesserede enkeltpersoner, forskergrupper eller guidelinegrupper med gode ideer til sådanne projekter indsende en projektskitse til styregruppen:

Deadline 1/11 2019.

Projektskitsen skal være på 1-2 sider, og skal indeholde følgende afsnit: Baggrund, metode, styrkeberegning (evt. med hjælp fra styregruppen), etiske overvejelser, økonomi, perspektiver. Alle indsendte abstracts vil blive vurderet af hele styregruppen medio november.

Tidligere indsendte abstracts vil kun blive vurderet, hvis de genindsendes.

Skitsen sendes til: Ulrik Schiøler Kesmodel; e-mail: U.kesmodel@rn.dk