DSOG's maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer

DSOG’s maternelle mortalitetsgruppe 

DSOG’s maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer til erstatning af afgående medlemmer.

Gruppen har i en længere årrække overvåget dødsfald blandt gravide, fødende og barslende kvinder i Danmark ved identifikation af disse gennem de nationale sundhedsregistre og siden gennemgang af dødsfald mhp klassifikation og læring. Gruppen arbejder sammen med de tilsvarende auditgrupper i de øvrige nordiske lande og data og fund indgår i en fælles nordisk database. Resultater fra Danmark og Norden er gennem årene formidlet bla i AOGS, på NFOG møder og på de årlige U-kurser.

Da nogle af gruppens mangeårige medlemmer planlægger at udtræde af arbejdet inden for en overskuelig fremtid, og da DSOG ønsker landet bredt repræsenteret, søges interesserede speciallæger med bred klinisk obstetrisk erfaring, til at indgå i gruppen. Medlemmer forventes at deltage i et heldagsmøde hvert andet år, at bidrage til at indsamle journalmateriale fra fødesteder og skrive resumeer heraf, samt at bidrage til formidling af danske og evt nordiske resultater som foredrag, undervisning og videnskabelige artikler. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Birgit Bødker, gyn-obst afd, NOH, birgit.boedker@regionh.dk, 20612085.

Er du interesseret så send ansøgning inkl. kort CV til DSOG’s formand Hanne Brix Westergaard hbw@dadlnet.dk  

Frist for ansøgning torsdag d. 22.11.18.