DSOG arbejdsgrupper om fagområderne obstetrik og almen gynækologi søger medlemmer

DSOG's Bestyrelse ønsker, at nedsætte to arbejdsgrupper - som i lighed med allerede veletablerede subspecialer (Føtalmedicin, Onkogynækologi, Reproduktionsmedicin, Urogynækologi) - skal deltage i efteruddannelses- og subspecialiseringsprocessen og her favne obstetrik og almen gynækologi.

Arbejdsgrupperne nedsættes inden jul og opstarter arbejdet i det nye år. Der bliver tale om en langsigtet og spændende proces i tæt samarbejde med Bestyrelsen med bl.a. diskussion om definition og grænseflade til øvrige subspecialer, dimensionering samt uddannelsesplan. Det tilstræbes, at der bliver en fornuftig geografisk- og alders/erfarings-fordeling i arbejdsgrupperne.

Der er udpeget en obstetrisk tovholder, Kristina Renault og en almen gynækologisk tovholder, Kresten Rubeck Pedersen.

Interesserede kan e-maile til undertegnede på kwoe0003@regionh.dk senest 1. december 2015 - herunder med eventuelle uddybende spørgsmål.

Karen Wøjdemann
Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi