Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Kommunikation og Information

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder, DSOG’s undervisningsudvalg, delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Kommunikation og Information”. Løbende justering af kurset i forhold til indhold, metode og pædagogik.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab.

Kompetencer: Speciallæge i gynækologi/obstetrik. Interesse for og dokumenteret erfaring med praktisk kommunikationstræning. Erfaring med undervisning og formidling kombineret med et godt kendskab til målbeskrivelsen og organisatoriske evner.

Start: Første kursus som delkursusleder er november 2018 (dette kursus er planlagt).

For spørgsmål kontakt: Maria Milland (mariamilland@gmail.com) og Christina Rørbye ( (roerbye@dadlnet.dk), som er dels afgående delkursusleder og dels blivende delkursusleder, og som begge vil være den kommende delkursusleder behjælpelig, eller

Hovedkursusleder Marie Søgaard (mariesoegaard@dadlnet.dk), eller

Formand for Undervisningsudvalget (UU) Jeannet Lauenborg

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU Jeannet Lauenborg lauenborg@dadlnet.dk

Ansøgningsfrist: 15. september 2018