Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Gynækologisk endokrinologi

Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Gynækologisk endokrinologi

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder, DSOG’s undervisningsudvalg, delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Gynækologisk endokrinologi”. Løbende justering af kurset i forhold til indhold, metode og pædagogik.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab.

Kompetencer: Speciallæge i gynækologi/obstetrik. Interesse for og dokumenteret erfaring med gynækologisk endokrinologi. Erfaring med undervisning og formidling kombineret med et godt kendskab til målbeskrivelsen og organisatoriske evner. Den anden delkursusleder er fra region øst, og der tilstræbes delkursusledere fra forskellige regioner, men alle er selvfølgelig meget velkomne til at ansøge!

Start: Første kursus som delkursusleder er juni 2020.

For spørgsmål kontakt: Anette Tønnes Pedersen (atp@dadlnet.dk), som er blivende delkursusleder, og som vil være den kommende delkursusleder behjælpelig, eller

Hovedkursusleder Marie Søgaard (mariesoegaard@dadlnet.dk), eller

Formand for Undervisningsudvalget (UU) Anna Aabakke (uuformand@dsog.dk)

I den motiverede ansøgning vil vi – udover din motivation for at søge stillingen – også gerne høre lidt om, hvad du mener at kunne tilføre kurset.

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU Anna Aabakke (uuformand@dsog.dk)

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2019