Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Gynækologisk endokrinologi

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen. Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder. DSOG’s undervisningsudvalg. Delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus gynækologisk endokrinologi. Løbende justering I forhold til indhold, metode og pædagogik.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederen har ansvar for overholdelse af budget for kurset, det endelige program samt står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, undervisere, invitation til kursisterne, udsendelse af kursusmateriale, evaluering og regnskab.

Kompetencer: Dybtgående viden indenfor gynækologisk endokrinologi. Forskningserfaring på Phd-niveau. Undervisningserfaring.  Kendskab til målbeskrivelsen, organisatoriske evner. Gode samarbejdsevner. Solidt fagligt netværk, speciallæge.

For at sikre en ligelig geografisk repræsentation af delkursusledere vil ansøgere fra Vest Danmark blive prioriteret.

For spørgsmål kontakt:

Hovedkursusleder Gitte Eriksen (gitte.eriksen@skejby.rm.dk) eller

Formand for UU Lene Grønbeck (l.groenbeck@dadlnet.dk)

Motiveret ansøgning  incl. CV mailes til: formand for UU Lene Grønbeck, mail: l.groenbeck@dadlnet.dk

Ansøgningsfrist: 1/11-2013