Dødsfald - Niels Jørgen Secher

Det er med stor sorg, at DSOG har modtaget meddelelse om, at overlæge og professor Niels Jørgen Secher er død efter længere tids sygdom.

Niels Jørgen Secher har gennem en lang karriere været en central del af dansk obstetrik og gynækologi og har haft en signifikant betydning for faget og kolleger i hele landet.

Netop på den baggrund oprettede DSOG for nyligt Niels Jørgen Sechers Ærespris.

I indstillingen til prisen står bl.a.: "Niels Jørgen Secher har gennem hele sit virke været en karismatisk og innovativ læge, der som kliniker, forsker, underviser og professor har haft en markant og afsmittende effekt på sine omgivelser. Niels Jørgen Sechers ildhu, engagement og sans for at gå nye veje har i særlig grad sat sit præg på obstetrikken, men også været en inspirationskilde for den gynækologiske del af specialet.  Niels Jørgen Sechers tilgang til lægerollen og til faget Obstetrik og Gynækologi har ikke været bundet af traditioner og vanetænkning og har derigennem haft en særlig betydning for fagets udvikling- en innovativ tilgang, hvis eksempel står til at følge.
Niels Jørgen Secher har haft en ganske særlig evne til at inspirere og motivere yngre læger til at engagere sig i forskning og talrige er de speciallæger, hvis karriere har nydt godt af samarbejdet med Niels Jørgen Secher.

Niels Jørgen Sechers virke har været vigtigt for mange, betydende for de fleste og afgørende for faget. Det er i denne ånd prisen oprettes, og det er i denne ånd prisen bliver tildelt."

Vi ved, at Niels Jørgen var meget glad og stolt af at prisen blev oprettet i hans navn.


Æret være hans minde
 

På selskabets vegne

Thomas Larsen, Formand