Danske Regioner inviterer til dialog om svangreomsorgen

Bestyrelsen har siden efteråret arbejdet intenst på at skabe positivt fokus omkring de udfordringer vores speciale har, herunder særligt på fødselsområdet. Vi har ydet et omfattende bidrag til den rapport der omtales i linket her. Danske Regioner inviterer nu til dialog om, hvordan vi planlægger fremtiden for fødselsområdet i erkendelse af, at der også er behov for en politisk behandling af det enorme pres området er udsat for. 
Det synes vi er fantastisk godt nyt og er meget glade for den lydhørhed vi har fået. Tak for det og tak for opbakning fra jer alle. Brug 5 minutter på at læse, hvad Danske Regioner skriver.

Thomas Larsen
Formand for DSOG