Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) - frist 15.11.18

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. Januar 2019.

Redaktionen består af Chief Editor, Deputy Chief Editor, Assistant Chief Editor, en redaktionssekretær (Editorial Manager), en International Associate Editor, og 14 nationale redaktører (Associate Editors), hvoraf 3 udpeges af DSOG. Udpegningerne sker for 4 år ad gangen med mulighed til forlængelse i yderligere 2 x 2 år, dvs. i maximalt 8 år.  AOGS er inde i en meget positiv udvikling med et stigende antal tilsendte manuskripter og en stigende impact factor (2017 IF = 2.649).

De nationale redaktører får hvert år tilsendt mellem 30 og 50 manuskripter til vurdering og udpegning af reviewers (peer review). Der er et tæt samarbejde mellem de nationale redaktører chefredaktøren, den assisterende chefredaktør samt redaktionssekretæren, og der afholdes to fælles redaktionsmøder om året. Manuskripter allokeres til de nationale redaktører under hensyntagen til deres egen ekspertviden.

Akademiske kvalifikationer er en forudsætning for ansættelse og kandidaten skal være specialist i Obstetrik og Gynækologi. Redaktionsarbejde giver erfaring og indblik i videnskabeligt publikationsarbejde og er en meriterende akademisk indsats. Man skal påregne ca. 15-20 timers arbejde pr. måned.

Redaktørernes udgifter dækkes gennem af NFOG budget hvor der hvert år afsættes op til DKK 37.000, baseret på antal behandlede manuskripter, dækning af diverse udgifter som computer-udstyr og lignende, kongres- og rejseudgifter  i relation til  redaktionsarbejdet. Redaktionsmøder dækkes separat.

Af hensyn til at sikre en så bred faglig repræsentation i den samlede nordiske redaktion vil en ansøger med særlig erfaring indenfor obstetrik/perinatologi blive foretrukket.

Hvis du er interesseret i at høre mere om det spændende og givende arbejde, der ligger i  AOGS’s redaktionelle proces og bidrage til tidsskriftets – og dermed specialets - fortsatte positive udvikling i Norden kan  du kontakte:

Hanne Brix Westergaard

Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, overlæge. Ph.d.

Tlf.: +45-21805919

E-mail: hbw@dadlnet.dk

Chief Editor, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Professor Ganesh Acharya, mail: ganesh.acharya@ki.se

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard

inden d. 15. november 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk