Arbejdsgrupper til Gynækologisk Guidelinemøde 2019 samt datoer for Guidelinekurser

Så er der åbnet op for tilmelding til guidelinegrupper til Gynækologisk Guidelinemøde 2019. Alle kan melde sig til grupperne frem til 01.11.18

Tovholderne sammensætter gruppen. Ved for mange/alt for skæv aldersfordeling/geografisk skævhed kan tovholderen sige ”nej- tak ” til flere tilmeldinger.

Endvidere er der planlagt 3 guidelinekurser. Tilmelding til guidelinekurser senest 10.11.18. Datoer findes nederst på siden

Nye grupper for 2018-2019

PCOS (opdatering) Tovholder Pernille Ravn. Pernille.Ravn@rsyd.dk

Vulvodyni (opdatering) Tovholder Christina Damsted Pedersen  cdamsted@dadlnet.dk

Vaginal hormonbehandling (opdatering) Tovholder Susanne Greisen susagrei@rm.dk

Risici/systemiske effekter ved hormonel antikonception (opdatering) Tovholder Lars Frank-Andersen lars.franch.andersen@regionh.dk

Medicinsk abort 1. trimester (revision) Tovholder Øjvind Lidegaard Lidegaard@dadlnet.dk

Sphincterruptur (opdatering) Tovholdere Hanne Brix Westergaard, Marianne Glavind-Kristensen og Hanna Jangö (gruppen er allerede dannet

Guidelinekurser 2018-2019

Kursus 1:
17/11-2018 kl 10.00 – 15.00
Indhold: Kom godt i gang, afgrænsning af emnet, PICO formulering, opgaver og deadlines i grupperne og for tovholderne.
Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Kursus 2:
2/2-2019 kl 10.00 – 15.00
Indhold: Litteratursøgning og -sortering. Underviser: Bibliotekar.
Sted: Universitetsbiblioteket i Århus

Kursus 3:
16/3-2019 kl 10.00 – 15.00
Indhold: Fra evidens til rekommandation
Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Tilmelding gerne via tovholder til Helga@dadlnet.dk INDEN d. 10 november

Vejledning tilmelding guidelinegrupper