Aalborg Universitet tilbyder masteruddannelse i sexologi

Sexologisk interesserede læger og sygeplejersker behøver ikke længere at rejse til norske eller svenske læreanstalter. Fra efteråret lancerer Aalborg Universitet nemlig en ny masteruddannelse i sexologi. Det er første gang, dette fag får foden inden for på et dansk universitet. Masteruddannelsen i sexologi ved Aalborg Universitet er en toårig deltidsuddannelse under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Første hold begynder til september. Uddannelsen henvender sig i første række til læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og psykologer.

Læs mere i Ugeskrift for Læger