3 speciallæger søges til DSOG’s ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen

For at sikre en ensartethed i ansættelsesproceduren i alle 3 regioner, skal der ved ansættelsessamtalerne til hoveduddannelsen deltage en repræsentant fra DSOG, som skal være speciallæge. De 3 repræsentanter aftaler indbyrdes, hvem der deltager i den enkelte ansættelsesrunde. DSOG-repræsentanten forventes ikke at være med til forsamtalerne, men kun til  ansættelsessamtalerne. DSOG søger derfor 3 speciallæger, en fra hver uddannelsesregion (Nord, Syd og Øst), med tiltrædelse snarest muligt.

Løn: Transportudgifter dækkes af Danske Regioner. Fri med løn fra afdelingen.

Ansøgningsfrist 3. maj 2013

Motiveret ansøgning stiles til:

Lene Grønbeck

Formand for Undervisningsudvalget E-mail: l.groenbeck@dadlnet.dk Telefon: 27599070 Arbejde: 35450775