2 delkursusledere til det specialespecifikke kursus: Kommunikation og Information

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder. DSOG’s undervisningsudvalg. Delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Kommunikation og information”. Løbende justering i forhold til indhold, metode og pædagogik.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederen har ansvar for at sammensætte programmet for kurset således at det dækker formål for kurset som beskrevet i målbeskrivelsen. Delkursuslederen står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale, evaluering og feedback til undervisere. Delkursuslederen udarbejder i samarbejde med hovedkursuslederen budget for kurset indenfor den givne rammer. Delkursuslederen har ansvaret for kursusbudgettet overholdelse og at der aflægges regnskab.

Kompetencer: Speciallæge i gynækologi/obstetrik. Interesse for og dokumenteret erfaring med praktisk kommunikationstræning. Gerne viden om teorier for feedback bl.a. i forbindelse med simulationstræning, debriefing eller kollegial supervision. Besidde erfaring med undervisning og formidling kombineret med organisatoriske evner. Have et godt kendskab til målbeskrivelsen og krav i  speciallægeuddannelse.

Start: Første kursus som delkursusleder er november 2016 eller eventuelt først fra foråret 2017. Idet de aktuelle delkursusledere har valgt at stoppe på samme tid er det aftalt, at det kommende kursus i november 2016 vil være med deltagelse af Lillan Kempf inkl. mulighed for sparring ved planlægningen af kurserne i 2017 

For spørgsmål kontakt:

Hovedkursusleder Gitte Eriksen (gitte.eriksen@rm.dk) eller

Formand for Undervisningsudvalget (UU) Jeannet Lauenborg, Overlæge (lauenborg@dadlnet.dk)

Motiveret ansøgning inkl. struktureret CV efter de 7 roller mailes til: formand for UU Jeannet Lauenborg, Overlæge (lauenborg@dadlnet.dk)

For at sikre en ligelig geografisk repræsentation af delkursusledelse vil stillingerne besættes med en ansøger fra Øst og en fra Vest Danmark.

Ansøgningsfrist: 5. september 2016