Præsentationer fra inspirationsseminaret

Efter 10-15 års arbejde med guidelines havde styregrupperne for de gynækologiske og obstetriske guidelines besluttet, at afholde et inspirationsseminar om udarbejdelse og implementering af guidelines i oktober 2013. Samme måned havde Sundhedsstyrelsen arrangeret en konference om Nationale Kliniske Retningslinjer, hvor mange af de samme emner blev diskuteret.Vi har nu samlet alle præsentationer, artikler og referater under menupunktet 'Guidelines' > 'Inspirationsseminar'.