Inspirationsseminar
Efter 10-15 års arbejde med guidelines havde styregrupperne for de gynækologiske og obstetriske guidelines besluttet, at afholde et inspirationsseminar om udarbejdelse og implementering af guidelines i oktober 2013. Samme måned havde Sundhedsstyrelsen arrangeret en konference om Nationale Kliniske Retningslinjer, hvor mange af de samme emner blev behandlet.

Du kan vælge undersiderne om ‘Præsentationer fra inspirationsseminar’ og 'Præsentationer fra konferencen om Nationale Kliniske Retningslinjer' for at se programmerne samt præsentationerne fra de to arrangementer.

Nedenfor ses relevante artikler om bl.a. GRADE samt et referat fra inspirationsseminaret.

GRADE 1 – Full
GRADE 2 – Quality
GRADE 3 – Tests
GRADE 4 – Incorporating resource into recommendations
GRADE 5 – From evidence to recommendations
GRADE 6 – Guidleines consensus

Jaeschke R, et al. GRADE Grid. BMJ 2008
Howick J 2013
Vandvik PO, et al. Creating clinical practice guidelines we can trust, use and share. CHEST August 2013
Vandvik PO, et al. From clinical questions to trustworthy answers. Journal for the Norwegian Medical Assocation 2013
Vandvik PO, et al. Troverdige kliniske retningslinjer. Norsk Epidemiologi, in press 2013


Referat i stikordsform fra Inspirationsseminar 7.oktober 2013
Referat fra Inspirationsseminar til DSOG bladet