Præsentationer fra Konferencen om Nationale Kliniske Retningslinjer
Nedenfor ses programmet for konferencen om Nationale Kliniske Retningslinjer, som blev afholdt 28. oktober 2013 af Sundhedsstyrelsen.

Klik på titlerne for de enkelte punkter for at downloade præsentationen.

9.00
Åbning af konferencen ved sundhedsminister Astrid Krag

09.15
Hvad kan GRADE bidrage med ved udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer? Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer baserer sig på GRADE til vurdering af kvaliteten af evidens. En af hovedkræfterne bag GRADE, Dr. Andrew Oxman, forsker ved Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, fortæller i et oplæg om tankegangen bag metoden, og om hvad den kan bidrage med i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer.

10.00
Status for arbejdet med nationale kliniske retningslinjer Chef i Sundhedsstyrelsens Enhed for Sygehuse og Beredskab, Søren Brostrøm, tager temperaturen på de nationale kliniske retningslinjer. Hvorfor er nationale kliniske retningslinjer en god idé? Hvordan har vi udviklet konceptet, og hvordan ser fremtiden ud for de nationale kliniske retningslinjer?

11.00
Session 1: Brugen af GRADE i en dansk kontekst – workshop Metodekonsulent på de nationale kliniske retningslinjer, Britta Tendal, giver en introduktion til GRADE, og hvordan man har applikeret GRADE-tankegangen i udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer. Oplægget efterfølges af nogle øvelser i anvendelse af GRADE og tilhørende diskussion.

Session 2: Implementeringen af de nationale kliniske retningslinjer Konsulent, overlæge, dr.med. Johan Kjærgaard rapporterer fra arbejdet med at understøtte implementering af de nationale kliniske retningslinjer. 

 

Speciallæge i kardiologi, ph.d.Ann-Dorthe Zwisler diskuterer implementeringen af anbefalinger vedr. hjerterehabilitering med udgangspunkt i arbejdet bag den nye nationale kliniske retningslinje på området

11.00
Session 3: Monitorering af retningslinjernes effekt Tidl. formand for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, hospitalsvicedirektør Leif Panduro, diskuterer udfordringerne omkring monitorering af anbefalinger i kliniske retningslinjer: Hvorfor er monitorering vigtigt, og hvordan monitorerer man hensigtsmæssigt? 

 

 

Speciallæge, ph.d. Berit Schiøttz-Christensen diskuterer udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt klinisk redskab – med udgangspunkt i den kliniske kvalitetsdatabase for reumatologi DANBIO.

11.00
Session 4: Patientoplevelsen og evidensen: Nationale kliniske retningslinjer fra et brugerperspektiv Direktør i Gigtforeningen, Lene Witte, giver sit bud på, hvordan man sikrer, at de nationale kliniske retningslinjer kommer den enkelte patient mest muligt til gode.

 


Udviklingskonsulent i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, Karl Bach Jensen, diskuterer på baggrund af personlige og professionelle erfaringer nogle mulige fremskridt, fordele, ulemper og faldgruber ved udarbejdelse og implementering af nationale kliniske retningslinjer på psykiatriområdet
 

13.30Professor, overlæge, ph.d. Anders Perner diskuterer, hvordan man hurtigt og hensigtsmæssigt oversætter forskningsresultater til klinisk praksis, og hvordan nationale kliniske retningslinjer kan være med til at fremme evidensbaserede indsatser.

14.45
Paneldiskussion: Hvordan inddrages de forskellige aktører bedst i udarbejdelse og implementering af nationale kliniske retningslinjer? I denne paneldiskussion lægges op til en debat omkring organiseringen af arbejdet med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer, og følgende vil bl.a. blive diskuteret:Hvordan kan nationale kliniske retningslinjer udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen supplere arbejdet med kliniske retningslinjer landsdækkende i de faglige selskaber, regionalt og lokalt? Hvordan sikres, at relevante aktører inddrages på ’rette tid og sted’ i arbejdet?I panelet sidder: • Niels Uldbjerg, professor i gynækologi og obstetrik på Århus Universitetshospital. Medlem af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi • Leif Panduro, speciallæge i karkirurgi, MHM og vicedirektør på Hillerød Hospital samt tidl. formand for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren • Helen Bernt Andersen, sygeplejedirektør på Rigshospitalet og formand for Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer • Peter Schwarz, professor, overlæge og formand for de Lægevidenskabelige Selskaber • Søren Brostrøm, chef i Sundhedsstyrelsens Enhed for Sygehuse og Beredskab. Spørgsmål og betragtninger fra salen vil blive inddraget undervejs i debatten.

15.45
Afslutning ved Else Smith, direktør for Sundhedsstyrelsen