Back to All Events

Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud (ISUOG approved kurs)


  • Skånes Universitetssjukhus (map)

Kursledning: Professor Lil Valentin,

                       Docent Povilas Sladkevicius

                       Med Dr Ligita Jokubkiene

Kurstid: 20-24 mars (måndag till fredag) 2017

Kursort: Malmö, Skånes Universitetssjukhus

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi med goda basala kunskaper i

gynekologisk ultraljudsdiagnostik.

Antal deltagare: 80

Program: Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer, fallpresentationer, interaktiva

sessioner. Teoretiska föreläsningar (ultraljudsfysik, ultraljudsundersökningsteknik, optimering

av bild, diagnostik av adnexresistenser, utredning av kvinnor med blödningsrubbningar,

ultraljudets roll vid handläggning av kvinnor med bäckensmärta, ultraljudsdiagnostik av djup

infiltrerande endometrios, handläggning av icke symptomgivande adnexresistenser,

ultraljudsdiagnostik av uterusmissbildningar, screening för endometrie- och äggstockscancer,

komplikationer i tidig graviditet, mm). ”Live scan” av patienter med uteruspatologi,

avancerad endometrios, ovarialförändringar, mm. Möjlighet till IOTA (International Ovarian

Tumor Analysis) certifiering

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet till IOTA (International

Ovarian Tumor Analysis) certifiering i slutet av kursen.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologisk

ultraljudsdiagnostik på ett optimalt sätt i kliniken

Kursavgift: 12500 SEK inklusive moms (10 000 SEK + moms 2500 SEK)

Kontaktperson: dana.sladkeviciene@med.lu.se

Obs: kursen ges på engelska (internationell kurs)