Back to All Events

LVS møde: Faglig ledelse - fremtidens udfordring i hospitalsvæsnet

  • Hotel Hilton Airport, København (map)

I gennem de seneste 10 år er hospitalsvæsenet blevet effektiviseret på en lang række måder. Der er meget godt at sige om det. Der er kommet et klart blik på drift og produktion. Fremtidens udfordring bliver dog at få den faglige udvikling til at fylde mere. For det er den faglige udvikling, der skal skabe morgendagens kvalitet i ydelsen. Dette er en svær ledelsesmæssig udfordring, da drift og udvikling ikke nemt spiller sammen i dagens hospitalsvæsen. På grund af de mange år med et klart effektiviseringsfokus lever udviklingen ofte sit eget liv på hospitalerne. Enten som forskningsmiljøer der ofte ikke er tæt integreret med klinikken. Eller som noget de fagprofessionelle medarbejdere må tage på sig som enkeltindivider – ofte i deres fritid.

Det er også en ledelsesmæssig udfordring, fordi driftsledelse og udviklingsledelse er ret forskellige ledelsesformer. Driftsledelse handler primært om top down styring, mens udviklingsledelse oftest er en faglige ledelse, der handler om at få det bedst mulige fremtidige potentiale ud af fagpersonerne og –miljøerne. Det er to meget forskellige ledelsesformer, som ikke nemt går hånd i hånd.

Vi skal have denne udfordring frem i lyset, diskuteret og arbejde med løsninger. Uden et klart blik for denne udfordring vil den faglige udvikling få svære kår i fremtiden. Det vil heller ikke være nemt at koble faglig produktion og faglig udvikling tættere sammen – noget som fremtidens kvalitet i klinikken er så afhængig af. Ikke mindst fordi en klinik med fagpersoner, der producerer på livet løs uden faglig udvikling, ikke er bæredygtigt i længden.

Søren Barlebo Rasmussen har netop udgivet en bog,der handler om denne udfordring, og som kommer med en række ledelsesmæssige perspektiver på, hvordan man ledelsesmæssigt skal håndtere denne udfordring. Bogen bygger primært på cases fra hospitalsverdenen, universiteterne og de forskningsbaserede private virksomheder.

En case, der illustrerer, hvordan man kan håndtere denne ledelsesudfordring bliver præsenteret af personaledirektor i Novo Nordisk Lars Christian Lassen (læge og tidligere forsker). Novo Nordisk har som mål,at organisationen understøtter de stærke faglige medarbejdere maksimalt i tråd med organisationens overordnede strategier.  

Endeligt program udsendes snarest. Søren Barlebo Rasmussen og Lars Christian Lassen er indlægsholdere. Flere vil komme til.

Der er kaffe og networking fra kl. 15. 30. Selve programmet starter kl. 16. Vi slutter med en sandwich kl. 19. Det vil være muligt at købe Søren Barlebo Rasmussens bog Potentialeledelse - strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer i forbindelse med mødet. 

Tilmelding kan ske allerede nu til denne mailadresse.

I er velkomne til at sende denne mail til personer, I mener kunne have interesse i at deltage.

Arrangementet er gratis for medlemmer af LVS.

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen

Marie Pinholt Krabbe
Sekretariatschef