Invitation til møde om obstetrisk kodning og opfordring til at indsende abstracts

DSOG og Jordemoderforeningen afholder det årlige møde om obstetrisk kodning - forskning og kvalitetssikring torsdag den 21. marts kl 12.30-17.00

Vi opfordrer hermed alle der har lyst til at præsentere et forskningsprojekt baseret på obstetriske register-data til at sende et abstract til lkrb@regionsjaelland.dk eller lene.friis.eskildsen@regionh.dk senest den 1. marts.

Read More

Høring National Klinisk Retningslinje vedrørende Celleforandringer på livmoderhalsen - fokus på kvinder over 60 år

DSOG har haft den Nationale Kliniske Retningslinje vedrørende “Celleforandringer på livmoderhalsen - Udredning, behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år”, rundsendt til relevante kolleger. Da retningslinjen er af almen interesse i faget beder vi kolleger som måtte have kommentarer til udkastet sende disse til DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg, pia.ertberg.02@regionh.dk, senest d. 9.3.19.

Read More

Igangsættelse pga gestationsalder

DSOG har med interesse læst oversigten fra Rydahl et al. omkring igangsætning pga. gestationsalder [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30299344]. Der er så store begrænsninger i artiklen, at vi ikke finder, at den bør føre til ændring af den aktuelle kliniske praksis. De gældende retningslinjer om at tilbyde igangsætning ved gestationsalder 41+4 til 41+5 giver fortsat den bedste balance mellem fordele og ulemper. Dette er bl.a. underbygget af store danske studier, som ikke er inkluderet i omtalte oversigt. Det er selvfølgelig fortsat helt afgørende at informere de gravide grundigt, herunder hvor mange igangsætninger der skal til for at forebygge et tilfælde med intrauterin fosterdød, at frekvensen af kejsersnit ikke øges ved igangsætning ved denne gestationsalder, men også hvilke ulemper der kan være ved igangsætning. 

 

Read More

DSOG støtter ikke lovforslaget vedrørende forbud mod rekonstruktion af hymen

DSOG har afgivet et høringssvar til lovforslaget vedrørende forbud mod rekonstruktion af hymen. DSOG støtter ikke lovforslaget. Ved gennemførelse af et forbud risikerer vi at stille disse enkelte kvinder i en meget alvorlig situation, hvor de vil se sig nødsaget til at opsøge alternative løsninger udenfor sundhedssystemet for at få udført en rekonstruktion. Sideløbende er der et stort behov for oplysning og uddannelse af befolkningen. Det drejer sig ikke kun om oplysning til kvinderne, men ligeså meget oplysning til drenge, voksne mænd, samt mødre og fædre. Høringssvaret kan læses her

Read More

DSOG’s Arbejdsmiljøpris

DSOG’s arbejdsmiljøpris tilegnes en kollega eller en afdeling, som har gjort en forskel for det psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljø på afdelingen eller i klinikken.

Udvælgelsen foretages af DSOG’s bestyrelse blandt de indstillede og prisen overrækkes på DSOG’s forårsmøde.

Der skal indsendes kortfattet, skriftlig indstilling som skal være bestyrelsen i hænde senest den 22.3.2019 Indsendes pr. mail til DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg: pia.ertberg.02@regionh.dk

Read More

Niels Jørgen Sechers Ærespris

Så er det tid til at indstille personer til Niels Jørgen Sechers Ærespris.

Prisen uddeles til en person, der har haft en helt særlig betydning for dansk obstetrik og gynækologi.  En person, der ved fagligt, videnskabeligt eller organisatorisk engagement, har haft en helt særlig betydning for fagets udvikling, og som ved sit personlige virke har bidraget positivt til at fremme faget til gavn og glæde for patienter såvel som kolleger.

Indstillingen skal tilgå DSOG’s formand, Hanne Brix Westergaard, senest d. 1. marts

Read More

Stemningsbilleder fra det årlige nationale robotmøde

I fredags var robotopererende gynækologer fra hele Danmark samlet til det årlige nationale robotmøde, som i år blev afholdt i Utzon Centret på Aalborg havnefront. Ved mødet blev det bl.a. diskuteret, om der skal indføres en regulær efteruddannelse i robotkirurgi - eller om kursisterne burde oplæres i denne teknik sideløbende med konventionel laparoskopi.

Read More

DSOG's arbejdsgruppe vedr. gynækologisk kodning søger nye medlemmer

DSOG’s arbejdsgruppe vedrørende gynækologisk kodning søger nye medlemmer. Gruppens formål er at sikre ensartet kodning til LPR, dvs. udstikke retningslinjer for anvendelsen af samt specifikke definitioner for de enkelte koder. Arbejdsgruppen samarbejder endvidere med Sundhedsdatastyrelsen om at optimere muligheden for at anvende data til forskning og kvalitetssikring. Endelig skal arbejdsgruppen sikre at relevante koder er tilgængelige, således at vi opnår de ønskede data.

Er du interesseret så send din ansøgning inkl. et kort CV inden den 6. marts til DSOG’s organisatorisk sekretær Pia Ertberg på pia.ertberg.02@regionh.dk

Read More

Invitation til at indsende poster til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2019

På vegne af DSOG´s bestyrelse indbydes hermed medlemmer af DSOG til at præsentere elektroniske postere på Forårsmødet d. 5. april 2019. 

Der vil være priser til de samlede bedste præstationer, vurderet ud fra bl.a. poster og mundtlig præsentation. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) og DSOG.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Lars Henning Pedersen lhp@clin.au.dk.

Read More