DSOG's maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer

DSOG’s maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer til erstatning af afgående medlemmer.

Gruppen har i en længere årrække overvåget dødsfald blandt gravide, fødende og barslende kvinder i Danmark ved identifikation af disse gennem de nationale sundhedsregistre og siden gennemgang af dødsfald mhp klassifikation og læring.

Er du interesseret så send ansøgning inkl. kort CV til DSOG’s formand Hanne Brix Westergaard hbw@dadlnet.dk  

Frist for ansøgning torsdag d. 22.11.18.

 

Read More

Efterårsmødet, 9.-10. november 2018

Så er programmet for Efterårsmødet 2018 på plads og tilmeldingen er åben. Overskriften for fredagens program er “Patienten er kritisk inficeret - hvordan har lægen det?”. FYGO arrangerer lørdagens program med temaet “Kønsidentitet og seksualitet - mødet med Sundhedsvæsenet”. Læs det fulde program og tilmeld dig her

Read More

Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) - frist 15.11.18

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. Januar 2019.

Akademiske kvalifikationer er en forudsætning for ansættelse og kandidaten skal være specialist i Obstetrik og Gynækologi.  Redaktionsarbejde giver erfaring og indblik i videnskabeligt publikationsarbejde og er en meriterende akademisk indsats.

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard

inden d. 15. november 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk

Read More

Nyt udspil fra danske regioner - “Godt fra start – fremtidens omsorg for nye familier”.

Danske Regioner har i går offentliggjort deres udspil “Godt fra start – fremtidens omsorg for nye familier”.

DSOG ser med glæde på de tiltag som Danske Regioner (DR) har offentliggjort. Vi hæfter os dog samtidigt ved, at DR bemærker, at der er behov for at tilføre fødeområdet mere økonomi.

Så kære kolleger, vi aner en smule lys forude og holder fortsat gryden i kog. TAK til alle Jer der har bidraget til at tydeliggøre de udfordringer fødeområdet står overfor og tak fordi I igen og igen har italesat behovet for et økonomisk løft! 

Du kan læse udspillet her

Mange hilsner

Hanne Brix Westergaard

DSOGs formand

Read More

Arbejdsgrupper til Gynækologisk Guidelinemøde 2019 samt datoer for Guidelinekurser

Så er der åbnet op for tilmelding til guidelinegrupper til Gynækologisk Guidelinemøde 2019. Alle kan melde sig til grupperne frem til 01.11.18

Tovholderne sammensætter gruppen. Ved for mange/alt for skæv aldersfordeling/geografisk skævhed kan tovholderen sige ”nej- tak ” til flere tilmeldinger.

Endvidere er der planlagt 3 guidelinekurser. Tilmelding til guidelinekurser senest 10.11.18.

Read More

Fødeområdet er presset – nyt fødested i Region Hovedstaden er en udfordring!

I Region Hovedstaden har Sundhedsudvalget for at afhjælpe udfordringerne med et stigende fødselstal anbefalet oprettelsen af en gynækologisk-obstetrisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Fødeområdet er så presset, at der er behov for akut tilførsel af betydelige ressourcer. En økonomisk investering i et nyt fødested, som planlagt i Region Hovedstaden kan derfor ikke stå alene.

Et nyt fødested på Bispebjerg Hospital vil efter Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi’s (DSOG) mening kræve tilførsel af betydelige ressourcer, både i form af personale og penge til etablering og drift.

Læs DSOG’s udtalelse nedenunder

Read More

Kommentar fra DSOG - Sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og senere risiko for børneleukæmi

Et dansk observationelt studie netop publiceret i Lancet Oncology har undersøgt sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og en senere risiko for børneleukæmi. 

DSOG mener, at studiet skal tolkes med stor varsomhed på trods af, at studiet er veludført og kommer fra en kompetent forskningsgruppe. 

DSOG opfordrer derfor til at den i det danske studie påviste sammenhæng mellem indløste recepter på p-piller og børneleukæmi testes i andre store registerstudier førend der tolkes yderligere på disse data. Studiet kan forhåbentlig sammen med kommende studier bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden, men meget alvorlig sygdom. 

Endelig må resultatet ikke bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller, da den viste risiko er særdeles lav.

Read More