Efterårsmødet, 9.-10. november 2018

Så er programmet for Efterårsmødet 2018 på plads og tilmeldingen er åben. Overskriften for fredagens program er “Patienten er kritisk inficeret - hvordan har lægen det?”. FYGO arrangerer lørdagens program med temaet “Kønsidentitet og seksualitet - mødet med Sundhedsvæsenet”. Læs det fulde program og tilmeld dig her

Read More

Fødeområdet er presset – nyt fødested i Region Hovedstaden er en udfordring!

I Region Hovedstaden har Sundhedsudvalget for at afhjælpe udfordringerne med et stigende fødselstal anbefalet oprettelsen af en gynækologisk-obstetrisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Fødeområdet er så presset, at der er behov for akut tilførsel af betydelige ressourcer. En økonomisk investering i et nyt fødested, som planlagt i Region Hovedstaden kan derfor ikke stå alene.

Et nyt fødested på Bispebjerg Hospital vil efter Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi’s (DSOG) mening kræve tilførsel af betydelige ressourcer, både i form af personale og penge til etablering og drift.

Læs DSOG’s udtalelse nedenunder

Read More

Kommentar fra DSOG - Sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og senere risiko for børneleukæmi

Et dansk observationelt studie netop publiceret i Lancet Oncology har undersøgt sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og en senere risiko for børneleukæmi. 

DSOG mener, at studiet skal tolkes med stor varsomhed på trods af, at studiet er veludført og kommer fra en kompetent forskningsgruppe. 

DSOG opfordrer derfor til at den i det danske studie påviste sammenhæng mellem indløste recepter på p-piller og børneleukæmi testes i andre store registerstudier førend der tolkes yderligere på disse data. Studiet kan forhåbentlig sammen med kommende studier bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden, men meget alvorlig sygdom. 

Endelig må resultatet ikke bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller, da den viste risiko er særdeles lav.

Read More

Medlem til Ankenævnet for Patienterstatning

Med udgangen af 2018 udløber udpegningsperioden for Ankenævnet for Patienterstatningens medlemmer, og der skal derfor foretages en samlet ny beskikkelse af medlemmer og suppleanter.

Alle nævnsmøder bliver afholdt i Århus hos Styrelsen for Patientklager. Eventuelle transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i nævnsmøder bliver dækket efter statens rejseregler.

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard inden d. 15. September 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk

Read More

Nationalt møde vedr. Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

En gruppe obstetrikere på Rigshospitalet indkalder til et nationalt møde vedrørende brug af Magnesiumsulfat ved præterm fødsel d. 6.september 2018. Der ønskes deltagelse af repræsentanter fra et bredt udsnit af de obstetriske afdelinger i landet såvel som neonatologer.

Mødet afholdes i Auditorium 2 på Rigshospitalet kl 14-18

Tilmelding skal ske senest d. 31. august på mail Berit.Woetmann.Pedersen@regionh.dk    

Gruppen har udarbejdet et skrift, som kan læses nedenunder 

Betænkning vedrørende brug af magnesium-sulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

Read More

Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. Januar 2019.

Akademiske kvalifikationer er en forudsætning for ansættelse og kandidaten skal være specialist i Obstetrik og Gynækologi.  Redaktionsarbejde giver erfaring og indblik i videnskabeligt publikationsarbejde og er en meriterende akademisk indsats.

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard

inden d. 15. november 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk

Read More

FDA Warns Against Use of Energy-Based Devices to Perform Vaginal 'Rejuvenation'

FDA har udstedt en sikkerhedsadvarsel ift. blandt andet laserbehandling af vaginal slimhinde som behandling af vaginale symptomer relaterede til menopausen. FDA anmoder at man som læge og sundhedspersonale anvender behandlingerne efter nøje overvejelser og informerer patienten om at behandlingerne ikke er evidensbaserede og kan være forbundet med bivirkninger.

Læs FDA's udmelding her 

Read More

Ny kontraindikation, krav til monitorering af leverfunktionen og begrænset indikation for ESMYA® (ulipristalacetat)

Efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Lægemiddelstyrelsen har Gedeon Richter udarbejdet en DHCP (direkte sikkerhedsinformation) til læger og sundhedspersonale.

EMA har konkluderet at bestemte patienter kan behandles med ESMYA® og læger bør nøje overveje om ESMYA® er en velegnet behandlingsmulighed for deres patienter. Behandlingen skal være under hensyntagen til den begrænsede indikation, den nye kontraindikation og monitorering af leverfunktionen.

Læs hele informationen her

Read More

15th Conference of the European Society for Reproductive Immunology - Aalborg, August 28 - 31th 2018

15th Conference of the European Society for Reproductive Immunology - ESRI 2018 - afholdes i Aalborg til august.

Kongressen kan tilbyde et antal registreringer til reduceret pris (1500 kr.) til personer yngre end 35 år mhp. at fremme interessen for reproduktionsimmunologi i Danmark. Hvis du kunne være interesseret i dette, bedes du sende en mail til professor Ole Bjarne Christiansen på olbc@rn.dk, og så vil han sende et link, som kan bruges til registrering til reduceret pris. 

Kongressens hjemmeside

Read More