Nye anbefalinger for brug af Esmya

EU´s Bivirkningskomité (PRAC) har gennemgået sikkerheden af præparatet Esmya (ulipristal acetate). Efter vurdering af den tilgængelige information har PRAC vedtaget nye anbefalinger, der skal mindske risikoen for sjælden men alvorlig leverskade hos kvinder i behandling mod fibromer i livmoderen. Esmya må ikke anvendes til kvinder med leverproblemer, og for patienter uden leverproblemer må præparatet kun anvendes, hvis leverfunktionen løbende overvåges.

Read More

Dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik

DSOGs professorkollegium ønsker at oprette et dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik. Konsortiets formål er at skabe rammer for og facilitere igangsættelse og gennemførelse af nationale multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik. Konsortiet fungerer som rådgivende organ og koordinator for multicenterstudier. Professorkollegiet ønsker at nedsætte en styregruppe med 10-12 medlemmer til at varetage det daglige arbejde.

Indsend en motiveret ansøgning (maks. 1 A4-ark) samt kortfattet CV (maks. 1-2 sider) senest den 8/6 2018 til: ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk. Klik herunder for at læse hele opslaget.

Read More

Ledige poster i Undervisningsudvalget

I forbindelse med generalforsamlingen til DSOG's Forårsmøde er der poster på valg til Undervisningsudvalget. Til posterne søges kandidater som har erfaring med målbeskrivelsen, og som vil forpligte sig til at lægge arbejdstimer i posten. Kender du en mulig kandidat, så prik denne på skulderen. 

Read More

Obstetrisk kodning og kvalitetssikring

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 11 - 16, Rigshospitalet, Auditorium 1.

Arrangører: DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetssikring og nomenklatur,
og Jordemoderforeningen.

Målgruppe: Obstetrikere, føtalmedicinere, gynækologer, sekretærer og jordemødre

Program

Deltagelse er gratis, men tilmelding er obligatorisk (af hensyn til forplejning): skriv til ledende lægesekretær Susanne Mårtensson: arkiv@rh.dk

Read More