Ønsker du medlemskab af DSOG?

DSOG og FYGO’s medlemsregister håndteres af Lægeforeningens medlemsservice, som pr. 1. april 2017 implementerede et nyt IT system. Dette IT system varetager hele Lægeforeningens IT, herunder hjemmesiden www.læger.dk

Som konsekvens heraf har Lægeforeningen anmodet om, at vi fremover ved ind- og udmeldelser anvender Lægeforeningens IT system direkte. Derfor kan vi ikke længere tilbyde indmeldelse via vores egen hjemmeside www.dsog.dk, men henviser nu til www.læger.dk. Det er desværre ikke en helt logisk vej man skal følge, men her følger en guide.

Søren Lunde
Webredaktør

Read More

DSOG's Forårsmøde 2017

I de smukke omgivelser på Hindsgavl Slot afholder vi vanen tro DSOG's Forårsmøde fra 21.-22. april 2017.
Fredagens videnskabelige program omhandler i år kvalitetssikring og kliniske kvalitetsdatabaser i gynækologi og obstetrik, mens lørdagens program, som arrangeres af Gynækologisk og Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet, omhandler screening i gynækologi og obstetrik.
I år er der endvidere Revy i forbindelse med festmiddagen, ligesom vores husorkester spiller op til dans senere. Vel mødt til nogle spændende faglige dage med gode kolleger fra hele Danmark.

Læs programmet og  se deltagerlisten.

Read More

Tilmeldning til nye gynækologiske guidelinegrupper

Tilmeldingsfristen er 15. april 2017

Marie Louise Grøndahl: Marie.Louise.Groendahl@regionh.dk "Timing fra OPU til laboratoriemæssige procedurer"

Anna Klajnbard: anna.klajnbard@regionh.dk "Udredning af kvinden forud for fertilitetsbehandling"

Ulla Breth Knudsen: ullaknud@rm.dk
"Tromboembolisk udredning og behandling i relation til fertilitetsbehandling"

DSOG-guidelines omhandlende:

"Uterine årsager til infertilitet". Tovholder Bugge Nøhr

"Kirurgisk behandling af tubar årsag til infertilitet". Tovholder Christian Rifbjerg Larsen.

Fertilitetsguidelines fremlægges til godkendelse på DFS årsmøde til marts 2018, og vil også komme til diskusion og godkendelse på Hindsgavlmødet i september 2018. 

Den gynækologiske styregruppe

Read More

EFU fyraftensmøde: ”Hvordan har DU det - egentlig?”

DSOGs efteruddannelses udvalg (EFU) byder velkommen til fyraftensmøde

Torsdag den 1. Juni kl 16.30-18.30 i lille auditorium Herlev Hospital.

Stressforedrag ved tidl. prak. læge, nu stresslæge, Trine Rønnov       

38% af praktiserende læger er moderat og 11 % er alvorligt udbrændte. Kilde: UFL nr.5/2017
Hvordan ville tallene se ud, hvis man lavede den samme miljøundersøgelse på gynækologer?
Hvilken støbning er de lavet af?
Forandringsprocesser giver i sig selv stress. Vi har været, og er, aktuelt udfordret af bl.a. sundhedsplatformen ogakkreditering.  
Hvad kan du og dine kolleger gøre for at passe bedre på jer selv - i en foranderlig verden.

Trine Rønnov har haft egen praksis i 15 år, indtil hun selv gik ned med stress, og solgte sin klinik i 2016. 
Hun er udover tidligere almen praktiserende læge uddannet psykoterapeut og mindfullness instruktør, og har med den baggrund udviklet et stresshåndteringsprogram, som er i overensstemmelse med den seneste nye forskning på stressbehandlingsområdet.

Hun tilbyder også stress behandlingsforløb for læger.

Tag din kollega under armen og mød op
torsdag den 1. Juni kl 16.30-18.30 i lille auditorium Herlev Hospital.

Pris 100kr
Tilmelding/betaling på Mobile Pay 24925079 med navn og ansættelsessted

Read More

Engangstilbud om screening for HPV i livmoderhalsen til kvinder født før 1948

I regi af Regeringens Kræftplan IV er det vedtaget, at alle kvinder født før 1948 skal have et ekstraordinært engangstilbud om HPV-test fra livmoderhalsen i 2017. De praktiserende læger vil modtage et informationsbrev samtidigt med kvindernes tilbud i alle regioner fra d 15. marts.

Metode for HPV- test og opfølgning på svar er identisk med det ordinære screeningtilbud til 60-64- årige, og der vil som vanligt blive påført opfølgningskoder/anbefalinger på svarene fra patologiafdelingerne. Såfremt der påvises HPV type 16 eller 18, i Region Hovedstaden også ved påvisning af andre risiko-HPV-typer, henvises kvinden efter samme retningslinjer, som er gældende for de 60-64-årige kvinder med positiv HPV-test.

Der har været diskussion i arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen om det hensigtsmæssige i en øvre aldersgrænse for kvinder i dette tilbud, men beslutningen er taget politisk og er ikke til at ændre.

Ved tvivl om behovet for deltagelse for den enkelte kvinde, vil de praktiserende læger rette henvendelse til en speciallæge i gynækologi.

Der vil blive fulgt op på resultaterne af engangstilbuddet efterfølgende.

Link til: Informationsbrevet til de praktiserende læger og invitationsbrevet til kvinderne

Helle Kirkeby
Arbejdsgruppen for opfølgning af screening for livmoderhalskræft

Read More

CPH:DOX: Jaha's Promise

Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX har stablet et helt særligt arrangement på benene, som er meget aktuelt og relevant for gynækologer - både studerende og uddannede.

Den 17. marts kl. 12 i Bremen Teater viser CPH:DOX en dokumentar, der hedder Jaha's Promise, som følger kvinden Jaha Dukureh, der som lille blev omskåret i Gambia, hvor hun kommer fra. Jaha's Promise er en gribende fortælling om en ung piges kamp for sin egen krop, om at have modet til at konfrontere sin far, politikere og det omkringliggende samfund. Et yderst vigtigt politisk vidnesbyrd i en verden, hvor over 200 millioner kvinder lever med katastrofale konsekvenser af omskæring, som fortsat praktiseres i 30 lande. Historien om Jaha er således en historie om utallige kvinders lidelser - og om en enkelt kvinde med modet til at konfrontere et globalt tabu, der som få andre emner kan dele vandene.

Efter filmvisningen vil Jaha selv holde et oplæg om omskæring og hendes politiske kamp.

En billet koster 85 kroner. Er du medlem af DSOG, giver CPH:DOX 20 % i rabat. Billetter kan bookes hos Nina på nina@doxlab.dk

Read More

Severe Obsteteric Complications, Rigshospitalet 18. - 19. maj 2017

Deltag i en International konference om alvorlige komplikationer ved fødsler.

18. – 19. maj er Rigshospitalet vært ved en international konference om alvorlige obstetrisk komplikationer. Hør state-of-the-art på området og få et indblik i nyeste forskning, international konsensus på området og fremtidige prioriteringer.

Konferencen afsluttes med et ph.d.-forsvar om betydningen af kejsersnit for sjældne, alvorlige komplikationer ved efterfølgende fødsler. 

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her

Read More

Angusta (misoprostol) godkendt til igangsættelse af fødsel

Misoprostol præparatet Angusta er langt om længe er blevet registreret og godkendt til igangsættelse af fødsler og tilgængeligt i handel fra 10. april 2017.

Til Dagens Medicin udtaler Formand Thomas Larsen: »Det har været et off-label præparat, som vi har stor tiltro til, og som vi har lavet mange undersøgelser af. Der har været en mangeårig disputs omkring det, fordi nogen mente, at det var usikkert, bl.a. fordi det blev fabrikeret i Indien,« siger Thomas Larsen og fortsætter: »Nu har det været igennem en masse test på universitetet i Lund, og nu er det blevet godkendt,« siger Thomas Larsen.
»Grunden til at vi pipper om det, er fordi vi gerne vil skabe tryghed omkring det lægemiddel. Der er nogen, der har skabt usikkerhed omkring det gennem årene, og det har været trist, for det var ikke på et ordentligt grundlag. Når vi melder ud er det for at markere over for de gravide og fødende, at det er et godt, trygt og sikkert lægemiddel,« siger Thomas Larsen.

Læs artikel fra Dagens Medicin: Gynækologer glæder sig over godkendelse af middel til igangsættelse af fødsler.

Read More

Styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for fødsler søger lægelig repræsentant for Region H

Databasen er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og styregruppen består, ud over af administrativt personale og repræsentanter fra andre selskaber, af en obstetriker og en jordemoder fra hver af de 5 regioner.

Styregruppen mødes en gang om året, i januar, til national audit. Her gennemgås indikatorresultaterne og indikatorernes relevans og udformning diskuteres. Samtidig foregår hele tiden en revision af indikatorsættet med udvikling af nye indikatorer. I 2017 er der desuden planlagt en udvidet audit hvor styregruppen mødes 2 dage i efteråret.

Ansøgere med erfaring i obstetrisk kvalitetssikring vil blive foretrukket.

Kortfattet ansøgning og CV bedes stilet til Charlotte Brix Andersson: cba@rn.dk

Ansøgningsfrist 15. marts 2017

Read More

Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Reproduktionsmedicin – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder, DSOG’s undervisningsudvalg, delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Reproduktionsmedicin”. Løbende justering af kursets faglige indhold i henhold til udviklingen indenfor det reproduktionsmedicinske område. Yderligere forventes undervisningsmetoder og pædagogik at følge udviklingen.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab.

Læs hele jobopslaget herunder

Read More

Velkommen og tillykke til de nye hoveduddannelseslæger i Gynækologi og Obstetrik

Vi har pr. 1. april 2017 ansat i alt 15 læger i en hoveduddannelsesstilling – 7 i Øst, 3 i Syd og 5 i Nord.

Bloksammensætning - Navn

RH-Holbæk -Camilla Bernt Wulff
Hvidovre-RH - Line Vedel Käehne
Herlev - Næstved - Line Thellesen
Roskilde - Herlev - Kirstine Sneider
Herlev - Hillerød - Hellen McKinnon Edwards
Hillerød – RH - Camilla Mandrup/Margrethe Foss Hansen
Hvidovre – Roskilde - Maria Birkvad Rasmussen

Kolding-OUH - Camilla Viola Palm
Esbjerg-OUH - Anne-Louise Nielsen
Aabenraa-OUH - Ida Erika Wieborg von Rosen

Århus-Horsens - Anne Gisselmann Egekvist
Århus-Herning - Ulla Juul Christiansen
Århus-Randers - Sigurd Beier Sloth
Aalborg-Vendsyssel - Maria Holmskov
Aalborg-Viborg - Jennifer Lindberg

DSOG ser frem til at få Jer som engagerede kolleger.
Held og lykke med Jeres uddannelse.

Med venlig hilsen

Thomas Larsen                                        Marie Søgaard
Formand DSOG                                       Hovedkursusleder

 

Read More

Dagens Medicin: Nødråb fra fødselslæger

Selv om det er otte måneder siden, at Sundhedsplatformen blev taget i brug på Herlev og Gentofte Hospitaler, og tre måneder siden, at den også blev implementeret på Rigshospitalet, er it-systemets obstetriske modul STORK langtfra færdigbygget - det skriver Dagens Medicin i en artikel, hvor bl.a. ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær er interviewet.

Det har medført et styrtdyk i hospitalernes indbetninger til Landspatientregisteret og den kliniske kvalitetsdatabase.

En optælling, som fødselslæger på Rigshospitalet har lavet, viser, at kun 25 pct. af de indberetninger, som hospitalet per lovkrav skal indberette til Landspatientregisteret, er leveret efter Go Live, og det vel at mærke kun de ukomplicerede fødsler. Alle de fødsler, der har haft alvorlige komplikationer, er således ikke blevet indberettet.

Læs hele artiklen i Dagens Medicin (kræver abonnement)

Read More

Medlemmer til Onkogynækologisk arbejdsgruppe om subspecialisering

DSOG's Bestyrelse ønsker, at nedsætte en arbejdsgruppe - som i lighed med allerede veletablerede subspecialer (Føtalmedicin, Reproduktionsmedicin, Urogynækologi) - skal deltage i efteruddannelses- og subspecialiseringsprocessen og her favne onkogynækologien.

Arbejdsgrupperne nedsættes snarest. Der bliver tale om en langsigtet og spændende proces i tæt samarbejde med Bestyrelsen med bl.a. diskussion om definition og grænseflade til øvrige subspecialer, dimensionering samt uddannelsesplan. Det tilstræbes, at der bliver en fornuftig geografisk- og alders/erfarings-fordeling i arbejdsgrupperne.

Der er udpeget entovholder, overlæge Lene Lundvall fra Rigshospitalet og formand for DGC.

Interesserede kan e-maile til undertegnede på thomaslarsen@dadlnet.dk senest 1. marts 2017 - herunder med eventuelle uddybende spørgsmål.

Thomas Larsen
Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Read More

Klagecenteret og Ankenævnet for Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter

Interesserer du dig for patientsikkerhed, klagesager og ankesager, og vil du være med til at skabe læring ? Trives du med afvekslende og udfordrende opgaver. Vil du være en del af et sundhedsfagligt team. Så er du måske vores nye kollega.

I Klagecenteret søger vi eksterne sagkyndige konsulenter i gynækologi og obstetrik, og vi søger derudover også en fast intern sagkyndige, der regelmæssigt møder op i vores afdeling i Aarhus

I Erstatningscenteret søger vi sagkyndige konsulenter i gynækologi – gerne med speciale i cancer.

Du finder begge jobopslag på vores hjemmeside.

Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til specialkonsulent Jytte Elizabeth Dahler-Larsen på telefon: 7222:9060 eller skriv på mail: jyj@patientombuddet.dk eller til oversygeplejerske Trine Riis på telefon: 7222:9055 eller skriv på mail: trri@patientombuddet.dk.   

Ansøgningsfrist: onsdag den 1. marts 2017. 

Read More

Ny Hovedkursusleder pr. 1. februar 2017

Marie Søgaard, overlæge på Herlev Hospital og DSOG's østlige repræsentant i Ansættelsesudvalget, afløser Gitte Eriksen som Hovedkursusleder med virkning fra 1. februar 2017. DSOGs Bestyrelse og Undervisningsudvalget ser frem til samarbejdet om at skabe de bedste rammer for en god speciallægeuddannelse i Gynækologi og Obstetrik. Vi takker Gitte Eriksen for en enestående indsats på området. 

Jeannet Lauenborg
Formand for Undervisningsudvalget

Read More

Nyt fra Undervisningsudvalget

I henhold til kommissorium, er det Undervisningsudvalgets (UU) opgave at overvåge, at målbeskrivelsen er opdateret og tidssvarende. Seneste målbeskrivelse kom i 2013, og vi er så småt gået i gang med at se på den igen. Revision af en målbeskrivelse er en lang proces og derfor ikke for tidligt at tage fat på nu, da en revision kan tage år.

Læs hele nyheden herunder...

Read More