Invitation til møde om obstetrisk kodning og opfordring til at indsende abstracts

DSOG og Jordemoderforeningen afholder det årlige møde om obstetrisk kodning - forskning og kvalitetssikring torsdag den 21. marts kl 12.30-17.00

Vi opfordrer hermed alle der har lyst til at præsentere et forskningsprojekt baseret på  obstetriske register-data til at sende et abstract til lkrb@regionsjaelland.dk ellerlene.friis.eskildsen@regionh.dk senest den 1. marts.

Read More

DSOG's arbejdsgruppe vedr. gynækologisk kodning søger nye medlemmer

DSOG’s arbejdsgruppe vedrørende gynækologisk kodning søger nye medlemmer. Gruppens formål er at sikre ensartet kodning til LPR, dvs. udstikke retningslinjer for anvendelsen af samt specifikke definitioner for de enkelte koder. Arbejdsgruppen samarbejder endvidere med Sundhedsdatastyrelsen om at optimere muligheden for at anvende data til forskning og kvalitetssikring. Endelig skal arbejdsgruppen sikre at relevante koder er tilgængelige, således at vi opnår de ønskede data.

Er du interesseret så send din ansøgning inkl. et kort CV inden den 6. marts til DSOG’s organisatorisk sekretær Pia Ertberg på pia.ertberg.02@regionh.dk

Read More

Invitation til at indsende poster til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2019

På vegne af DSOG´s bestyrelse indbydes hermed medlemmer af DSOG til at præsentere elektroniske postere på Forårsmødet d. 5. april 2019. 

Der vil være priser til de samlede bedste præstationer, vurderet ud fra bl.a. poster og mundtlig præsentation. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) og DSOG.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Lars Henning Pedersen lhp@clin.au.dk.

Read More

Flere piger tager imod tilbuddet om HPV-vaccination

Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at andelen af HPV-vaccinerede piger fra årgang 2004 er steget fra 12% til 55% på landsplan siden maj 2017. DSOG glæder sig over, at stadig flere piger og deres forældre sig ja tak til vaccinen.

Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse står sammen bag informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”, læse mere op indsatsen her

Read More

EFTERLYSNING - Forslag til multicenterstudier

DSOGs professorkollegium har i foråret 2018 nedsat en styregruppe for Dansk konsortium for multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrikhvor alle interesserede har kunnet søge en plads. Navnene på de 13 medlemmer af styregruppen kan ses her.

Styregruppen vil i den kommende tid arbejde på at organisere og igangsætte de første landsdækkende studier. I den forbindelse kan alle interesserede enkeltpersoner, forskergrupper eller guidelinegrupper med gode ideer til sådanne projekter indsende en projektskitse til styregruppen.

Styregruppen holder sine næste møder den 11/1 og 4/4 2019. Forslag der er konsortiet i hænde minimum 1 uge før et møde, vil blive vurderet på førstkommende møde.

Read More

DSOG's maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer

DSOG’s maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer til erstatning af afgående medlemmer.

Gruppen har i en længere årrække overvåget dødsfald blandt gravide, fødende og barslende kvinder i Danmark ved identifikation af disse gennem de nationale sundhedsregistre og siden gennemgang af dødsfald mhp klassifikation og læring.

Er du interesseret så send ansøgning inkl. kort CV til DSOG’s formand Hanne Brix Westergaard hbw@dadlnet.dk  

Frist for ansøgning torsdag d. 22.11.18.

 

Read More

Efterårsmødet, 9.-10. november 2018

Så er programmet for Efterårsmødet 2018 på plads og tilmeldingen er åben. Overskriften for fredagens program er “Patienten er kritisk inficeret - hvordan har lægen det?”. FYGO arrangerer lørdagens program med temaet “Kønsidentitet og seksualitet - mødet med Sundhedsvæsenet”. Læs det fulde program og tilmeld dig her

Read More